Brieven

Brieven nrc.next 19/7/2019

Boekenvak

Van Oorschot, uitgever?

In zijn opiniestuk Wat een populistisch geraaskal, Hertzberger (17/7) meldt Wouter van Oorschot dat hij in 2015 uit het boekenvak stapte. Het ware dus correct geweest als hij zijn stuk had ondertekend met ‘Wouter van Oorschot was uitgever’, niet ‘is’: het artikel ademt een sfeer van verloren tijden, rancune en slecht onderbouwde boosheden. Van Oorschot heeft niet in de gaten dat hij zijn (ex-)zaak een slechte dienst bewijst.

Schiphol

Juist concentratie

Chris Leeuwe bepleitte in NRC de spreiding van de voor- en nadelen van Schiphol over het hele land (16/7). (Terzijde: Eelde en Maastricht horen daar volgens hem kennelijk niet bij.) Leeuwes standpunt past goed in de laatste fase van ongebreidelde groei van de luchtvaart die we nu meemaken. Dan heb je vliegveld Lelystad nodig voor het opvangen van de overloop van Schiphol. Maar is spreiding een goed idee? Het zou betekenen dat het hele land te maken krijgt met geluidshinder en verdere milieubezwaren.

Op de langere termijn zal de behoefte aan luchtverkeer afnemen. De invoering van belasting op tickets en van accijns op kerosine en de veel strengere milieu-eisen zullen vliegen veel duurder maken. De capaciteit van Schiphol blijkt dan veel te groot en zal gebruikt worden voor het overhevelen van vluchten van de regionale luchthavens. Bedrijfseconomisch zijn die luchthavens nu al weinig rendabel en de investeringen in Schiphol enorm.

Vliegveld Lelystad zal dus maar een vrij korte periode het huidige capaciteitstekort van Schiphol hoeven op te vangen. Daarna zal het vliegveld naast een mooi luchtvaartmuseum vooral door kleine zakenvliegtuigen gebruikt kunnen worden. Dat was begin jaren negentig het plan van provincie en gemeente.

Nieuwe EC-voorzitter

Relativeer haar macht

Mevrouw Von der Leyen wordt voorzitter van de Europese Commissie. Van mij mag ze. Europarlementariër Kati Piri (PvdA) was ontstemd omdat niet een van de zogenaamde Spitzenkandidaten (zoals PvdA’er Frans Timmermans) die post heeft gekregen: „Mensen voelen zich bedrogen”, denkt ze (Krap mandaat voor Von der Leyen, 17/7). Kom, dat valt erg mee. Wie een beetje heeft opgelet, weet dat zo’n Commissievoorzitter vrijwel geen macht heeft: de echte besluiten vallen in rechtstreeks overleg van regeringsleiders zoals Rutte, Merkel, Macron, Sánchez.

Laten we daar wat minder mistig over doen – dat lijkt me de beste manier om die (gekozen) leiders aan te sporen tot beter, actiever, moderner beleid, op alle, vaak zeer urgente terreinen.