‘Amsterdam brengt afval-inzameling elders in gevaar’

Afvalcrisis Crisis bij het Amsterdamse afvalbedrijf dreigt problemen te veroorzaken in grote delen van Nederland, stelt de branche.

De inzameling van afval dreigt op veel plekken in Nederland in gevaar te komen als er niet snel een oplossing komt voor de problemen bij het Amsterdamse afvalbedrijf AEB. Dat schrijft de branchevereniging van Nederlandse afvalbedrijven in een brandbrief aan de burgemeester en wethouders van Amsterdam.

De afvalverwerker heeft recentelijk om veiligheidsredenen meer dan de helft van de ovens stil moeten zetten. Daardoor komt niet alleen de warmtelevering in Amsterdam in gevaar, maar dreigen afvalstromen ook op stortplaatsen terecht te komen. Dat druist tegen het beleid van de overheid in.

Andere afvalverwerkers hebben toegezegd de afvalstromen te verwerken, maar daar moet AEB wel voor betalen. Het bedrijf kampt echter met grote financiële problemen. Zij willen garanties van de gemeente Amsterdam dat er betaald zal worden. De gemeente Amsterdam, die 100 procent eigenaar is van het bedrijf, moet snel met een oplossing komen, stelt de branchevereniging omdat de situatie inmiddels „urgent” zou zijn.

De branchevereniging waarschuwt ook dat als afval niet wordt verwerkt maar opgeslagen er de kans op "branden” toeneemt.

Op verschillende plekken is al capaciteit vrijgemaakt voor verwerking van het afval van AEB. Die verwerking kan echter pas beginnen als er een financiële garantstelling is afgegeven, stelt de branchevereniging. De gemeenteraad besloot vorige week tientallen miljoenen euro’s te reserveren om te voorkomen dat het Amsteramse afvalbedrijf gesloten moet worden. Maar volgens de branchevereniging hebben gesprekken met de gemeente en banken vooralsnog weinig opgeleverd. De vereniging „verzoekt de gemeente daarom dringend” het AEB te helpen om de gemaakte afspraken na te komen.

Het AEB kampt al jaren met financiële problemen. In 2015 moest de gemeente miljoenen toeleggen op het bedrijf zodat het niet zou omvallen. Momenteel loopt het AEB het risico zijn leningen bij de gemeente en banken niet terug te kunnen betalen. Het bedrijf stond al langer onder verscherpt toezicht omdat er meerdere keren brand was uitgebroken.

De gemeente Amsterdam is op dit moment in gesprek met de AEB en vier banken: ABN Amro, ING, Deutsche Bank en de Bank Nederlandse Gemeenten. Tezamen hebben deze banken reeds 300 miljoen euro geleend aan AEB.

Een woordvoerder van de gemeente zegt namens de verantwoordelijke wethouders Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening, GroenLinks) en Udo Kock Deelnemingen, D66) dat verschillende scenario’s worden besproken, waarvan faillissement er een is. „De grootste prioriteit is dat de publieke dienstverlening, afvalverwerking en warmte voor 35.000 Amsterdamse huishoudens, zonder verstoring door kan gaan”, aldus de woordvoerder. „De gesprekken lopen momenteel nog en er is nog geen financiële toezegging gedaan.” Hoelang de gesprekken gaan duren, kon de woordvoerder niet zeggen.