Brieven

Shell

Schat bedrijf op waarde

Foto iStock

Steeds vaker zie je, ook in NRC, een stellingname tegen bedrijven die, zoals Shell, hun geld verdienen met het winnen en verwerken van fossiele brandstoffen ('Oliedom', 13/7). Is dat wel terecht? Natuurlijk moet aandacht gaan naar bedrijven die willen investeren in alternatieve energie zoals zonne- en windenergie, daar ligt onze toekomst, maar naar mijn mening is er ook een redelijke consensus dat we de komende twintig à dertig jaar echt nog niet zonder die vermaledijde fossiele energie kunnen. Zeker als de wereldbevolking blijft groeien, volgens de laatste schatting naar elf miljard mensen, en zij mee willen delen in onze welvaart.

Vanzelfsprekend mag investeren in dit soort bedrijven niet leiden tot vertraging in de ontwikkeling van alternatieven, maar daar hebben we de overheid voor: om kaders te stellen zodat we naar een definitieve transitie toewerken. Deze vorm van sturing is altijd nodig. Intussen kunnen investeringen de fossiele brandstof industrie uitdagen om, voor de komende twintig à dertig jaar, ervoor te zorgen dat winning en verwerking van fossiele brandstoffen beter gebeurt, goedkoper, milieuvriendelijker, en met een kwalitatief beter eindproduct. Prioriteiten stellen komt niet neer op een zwart-wit verhaal, maar op het naar waarde inschatten van elke tak van industrie.