Onderwijs

Accountant: financiën Haga Lyceum op orde

De registeraccountant van het Cornelius Haga Lyceum heeft, anders dan de Inspectie van het Onderwijs, geen financiële onrechtmatigheden ontdekt in de jaarrekening van de omstreden islamitische school in Amsterdam. Dat staat in het jaarverslag van 2018 dat het Haga dinsdag op zijn website heeft gepubliceerd. Volgens de accountant is er geen grond waarop de inspectie financiering kan terugvorderen en is de financiële zekerheid van de school niet in het geding. Dat oordeel staat haaks op bevindingen van de inspectie, die concludeerde dat de leiding van het Haga zich schuldig maakt aan financieel wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling. (NRC)