‘Kun je als toezichthouder acht bijbanen hebben? ’

Commissariaat voor de media De Tweede Kamer vraagt minister Slob om opheldering over de chaos bij de mediatoezichthouder. „6,5 ton wachtgeld is niet meer van deze tijd.”

Commissariaat van de Media
Commissariaat van de Media Foto David van Dam

Politieke partijen laten zich kritisch uit over de chaos en stuurloosheid bij toezichthouder Commissariaat voor de Media. Coalitiepartners VDD, CDA, ChristenUnie en D66, en de SP, hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Arie Slob (Media, ChristenUnie).

„De minister moet als de wiedeweerga zorgen dat er orde op zaken wordt gesteld”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. De coalitiepartijen willen weten of „de continuïteit van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke slagkracht van het Commissariaat voor de Media” nog voldoende is gewaarborgd. En zo nee, wat de minister daaraan gaat doen.

Lees ook: Dubbelrollen en argwaan aan de rand van het Mediapark

NRC berichtte woensdag over de interne crisis bij de toezichthouder, die toeziet op de naleving van de Mediawet. De werksfeer is verziekt. Werknemers spreken van onderling wantrouwen en een gevoel van onveiligheid. Onder hen is een opvallend hoog verloop van 20 procent per jaar. Door de interne strubbelingen is de besluitvorming traag bij de toezichthouder, die onder meer boetes en dwangsommen oplegt aan omroepen die zich niet aan de regels houden.

Twee van de drie bestuurders zijn vertrokken, en er zijn geen opvolgers. „We zitten dus met de situatie dat één persoon alle besluiten over het functioneren van de omroepen neemt”, aldus SP’er Kwint. „Dat lijkt me niet de bedoeling.”

De enige overgebleven bestuurder, Jan Buné, werd door de tuchtrechter berispt vanwege „onzorgvuldig en ondeskundig” handelen als accountant. Bij zijn herbenoeming heeft hij deze berisping voor minister Slob verzwegen. De coalitiepartijen vragen aan de minister welke consequenties hij verbindt aan de herbenoeming van Buné, nu de berisping bij hem bekend is.

„Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de toezichthouder.”

Ook blijkt de wachtgeldregeling voor de vertrokken voorzitter Madeleine de Cock Buning opvallend hoog: zij heeft de komende tien jaar recht op in totaal 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek is op haar functioneren. De coalitiepartijen vragen minister Slob de „proportionaliteit” van de regeling te beoordelen. D66-Kamerlid Joost Sneller licht toe: „6,5 ton wachtgeld is gewoon niet meer van deze tijd, zelfs als aan alle regels is voldaan.” Voor ambtenaren is de wachtgeldregeling de laatste jaren fors versoberd.

De D66’er is geschrokken van het gebrek aan transparantie bij de toezichthouder. „Commissarissen lijken over hun eigen nevenfuncties te beslissen. Er is geen raad van toezicht. Dat roept de vraag op: wie bewaakt de bewaker?”

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zet vraagtekens bij de „stapeling van bijbaantjes” aan de top van het Commissariaat. Zij vraagt zich af of „acht nevenfuncties” zijn te combineren met het werk als toezichthouder.

Bovendien staat een aantal nevenfuncties van collegeleden op gespannen voet met hun werkzaamheden voor de toezichthouder. Zo heeft bestuurder Jan Buné een financiële nevenfunctie bij de Russische Mail.Ru Group, een internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur en het verspreiden van desinformatie. Westerveld: „Dit draagt niet bij aan het vertrouwen in de toezichthouder.”

Dat geldt ook voor het vertrek van algemeen directeur Suzanne Teijgeler naar Discovery Benelux, zegt SP’er Kwint. Als bestuurder hield zij toezicht op het mediabedrijf waar ze nu werkzaam is. Vorige maand zijn de toezichtskosten voor Discovery verlaagd. Drie weken daarna meldde Teijgeler haar sollicitatie. Kwint: „Misschien waren die kosten ook verlaagd als zij niet bij Discovery aan de slag was gegaan. Maar hier geldt, net als bij de vele bijbaantjes van de bestuurders, dat de schijn van belangenverstrengeling voorkomen had moeten worden.”