Geen verbreding snelwegen A12 en A27 rond Utrecht

Uitspraak Raad van State De Raad van State draait de verbreding van snelwegen rond Utrecht terug, omdat die leidt tot een hogere uitstoot van stikstof.

Ring Utrecht
Ring Utrecht

De snelwegen rond Utrecht mogen niet worden verbreed. Het gaat om gedeeltes van de A27 en A12 die onderdeel uitmaken van de ring. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had hier toestemming gegeven, maar de Raad van State (RvS) heeft dat woensdag teruggedraaid. De verbreding van de snelwegen leidt volgens de RvS tot meer stikstofuitstoot in natuurgebieden langs de snelwegen.

De uitspraak betekent onder meer dat de voorgenomen bomenkap bij Amelisweerd, zoals Rijkwaterstaat van plan was, niet door mag gaan. De minister had eerder gezegd dat de „natuurlijke kenmerken van die gebieden” niet aangetast zouden worden door de hogere uitstoot van stikstof, maar de Raad zegt nu dat dit niet zeker is.

De RvS oordeelde dat het tracébesluit A27/A12 uit 2016 over de vernieuwingsplannen voor de snelwegen rond de Ring Utrecht vernietigd moet worden. Dat geldt nu ook voor de gewijzigde plannen uit 2018. Er waren in totaal 35 beroepen ingediend tegen de plannen van Rijkswaterstaat om het wegennetwerk rond Utrecht te vernieuwen. De Raad van State heeft die beroepen gegrond verklaard.

De plannen behelsden onder meer een versmalling van het Merwedekanaal en vernieuwing van de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2). Voor de verbreding van de A27 moesten honderden bomen omgehakt worden. Daar was veel protest tegen. Ook bestonden er grote zorgen over geluidsoverlast en slechtere luchtkwaliteit in de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen en aangrenzende woonwijken Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp.

Belangrijk bij de huidige uitspraak van de Raad was zijn eerdere ‘stikstofuitspraak’ van eind mei over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat is het Nederlandse overheidsprogramma voor de aanpak van stikstof in natuurgebieden. De RvS concludeerde in mei dat het huidige beleid in strijd is met de Europese natuurwetgeving.

„Een enorme overwinning voor iedereen die de al bijna tien jaar durende strijd tegen de snelwegverbreding de afgelopen jaren gesteund heeft, maar een nog grotere overwinning voor de natuur in het algemeen en het bos van Amelisweerd in het bijzonder”, aldus Kerngroep Ring Utrecht, die al jaren protesteert tegen de verbreding, in een verklaring.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.