Wethouder Ben van der Stee van de gemeente Westland staat de media te woord over de komst van een islamitische basisschool in de Zuid-Hollandse gemeente.

Foto Bart Maat/ANP

Interview

‘Als de minister een opdracht geeft, voer ik die uit’

wethouder Van der Stee De gemeenteraad van Westland blijft zich verzetten tegen de komst van een islamitische basisschool. De wethouder zit klem tussen wet en raad.

„Als wethouder moet ik me aan de wet houden”. Ben van der Stee, wethouder Onderwijs voor LPF Westland– in een college met CDA, VVD, en ChristenUnie-SGP – zegt het stellig. En hij zegt: „Als de minister een opdracht geeft, voer ik die uit.”

Maar hij doet en kan even niets. Want het verzet tegen de komst van een islamitische basisschool in de Zuid-Hollandse gemeente Westland is – ondanks dwang van de minister van Onderwijs, ondanks een uitspraak van de Raad van State – nog niet geluwd. Volgens de gemeenteraad is er een gebrek aan draagvlak voor zo’n bijzondere school in de gemeente van bijna 110.000 inwoners, verspreid over de dorpen De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen.

Dinsdagavond besloot de raad in beroep te gaan tegen een beslissing eerder op de dag van de minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). Hij besloot tot een bijzonder machtsmiddel: een zogeheten indeplaatsstelling. Daarmee nam hij namens de gemeenteraad het besluit dat de aanvraag van scholenvereniging Yunus Emre om een basisschool op islamitische grondslag te beginnen, opgenomen moet worden in het Plan van Scholen. De raad had geweigerd dit – ondanks een uitspraak van de Raad van State eind april – op de agenda te zetten.

„Onderaan zijn besluit had de minister netjes gezet dat je tegen die beslissing weer in beroep kan gaan. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag ook besloten te doen”, zegt Van der Stee.

Wat kan u nu doen?

Ben van der Stee: „De aanvraag was in het Plan van Scholen [onderwijsplan van de gemeente] opgenomen en dat is ook voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft het niet in stemming gebracht. Als dat wel was gebeurd, dan moet Yunus Emre voor 1 maart een huisvestingsaanvraag indienen, en die hadden wij weer moeten opnemen in ons huisvestingsplan. Ik wacht nu de uitspraak van de Raad van State af. Tot die tijd doe ik niks.”

Heeft een islamitische basisschool kans van slagen in Westland?

„In eerste instantie, in 2016 bij de aanvraag, had Yunus Emre een vergelijking gemaakt met Maastricht. Met een hele krappe meerderheid van één stem zei de gemeenteraad toen: oké. Maar de staatssecretaris hield het tegen. In 2018 werd er nog een verzoek ingediend en toen hebben ze vergeleken met Heerlen. Wij hebben toen als college gezegd dat we het geen goede vergelijking vonden en besloten het niet te doen.”

Lees ook een reportage over Westland: Westland is verdeeld over komst islamitische school

Betekent dat u niet gelooft dat er genoeg leerlingen zullen zijn?

„Het vorige college [CDA, Gemeentebelang, Progressief Westland, VVD, red.] zei dat het wel haalbaar was, het huidige college zegt op basis van de vergelijking met Heerlen dat er onvoldoende leerlingen zullen zijn.”

Zijn er ouders die naar u toekomen en zeggen dat ze een islamitische basisschool willen?

„Bij mij persoonlijk zijn geen ouders langs geweest, bij Yunus Emre wel. Maar ik weet niet hoeveel.”

Uw eigen partij, LPF Westland, is tegen de komst van deze basisschool. Brengt u dat in een lastig parket?

„Nee hoor, ieder heeft een eigen rol. We hebben te maken met dualisme. Dat betekent dat ik als wethouder de opdracht van de minister moet uitvoeren. De gemeenteraad moet zonder last of ruggespraak een beslissing kunnen nemen. Van dat recht maakt de raad nu gebruik.”

De landelijke overheid bemoeit zich nu met lokaal beleid. Wat vindt u daarvan?

„Dat is een feit. Ik verbaas me dat er in beroep gegaan kan, dat dat onder aan de brief staat. Als men besluit van bovenaf dat iets moet gebeuren en je krijgt nog een keuze, ja, dan ga je kiezen. En die beweging snap ik lokaal ook wel.”

Komen de onderwijsplannen van Westland nu in gevaar?

„Nee hoor. Er is een doorkijk gemaakt voor de komende twaalf jaar. Ieder jaar wordt afgewogen of dat programma moet worden aangepast.

„Er komt ook geen islamitische basisschool aanstaande september of in september volgend jaar. Op zijn vroegst hebben we het eventueel over 2021. De aanvraag moet het passen in het huisvestingsprogramma en dat moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. En daar kan je gezien de huidige gang van zaken vraagtekens bij zetten.”