Accountant: niets mis met financiën Cornelius Haga Lyceum

De bevindingen van de registeraccountant staan haaks op die van de Onderwijsinspectie. Die verweet het Haga in een recent rapport financieel wanbeheer.

De accountant van het Haga Lyceum accordeerde eerder al de jaarcijfers van 2017.
De accountant van het Haga Lyceum accordeerde eerder al de jaarcijfers van 2017. Foto Olivier Middendorp

De registeraccountant van het Cornelius Haga Lyceum heeft, in weerwil van bevindingen van de Onderwijsinspectie, geen financiële onrechtmatigheden ontdekt in de jaarrekening van de islamitische school in Amsterdam. Dat staat in het jaarverslag van 2018, dat het omstreden Haga dinsdag op zijn website heeft gepubliceerd.

De accountant, die een onafhankelijke controlefunctie heeft, schrijft dat de uitgaven van de school rechtmatig en in overeenstemming met „de relevante wet- en regelgeving” zijn geweest. Hij heeft de jaarcijfers goedgekeurd. Volgens hem is er geen grond waarop de Inspectie van het Onderwijs financiering kan terugvorderen. De financiële zekerheid van de school is dan ook niet in het geding, schrijft hij. Al kan hij niet inschatten „welke mogelijke gevolgen de publieke en politieke aandacht” heeft voor de toekomst van het Haga.

Lees ook over het inspectierapport over het Haga: Wel financieel wanbeheer, geen belemmering integratie

Haaks op oordeel Inspectie

De goedkeuring van de accountant is opvallend omdat de Inspectie recent concludeerde dat de Haga-leiding zich schuldig maakt aan financieel wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling. De Inspectie maande de school ruim 170.000 euro aan onrechtmatige uitgaven terug te betalen. In het rapport, dat schooldirecteur Soner Atasoy vergeefs aanvocht in een kort geding, schreef de Inspectie dat de school mogelijk al binnen twee jaar in de financiële problemen zal komen.

Die bevindingen waren aanleiding voor minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) om de school de voorgenomen aanwijzing te geven dat het bestuur moet terugtreden. Als de leiding dit weigert, zal Slob de rijksfinanciering van het Haga bevriezen.

In zijn goedkeuring van het jaarverslag houdt de accountant, die eerder al de jaarcijfers van 2017 van het Haga accordeerde, wel een kleine slag om de arm. „Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid”, schrijft hij. Daardoor is het mogelijk „dat we niet alle materiële fouten en fraude ontdekken”.