Interne chaos en stuurloosheid bij waakhond voor de media

Commissariaat voor de Media Bij de toezichthouder in Hilversum heerst onrust. Er is weinig vertrouwen in de top.

Gebouw van het Commissariaat voor de Media.
Gebouw van het Commissariaat voor de Media. Foto David van Dam

Er is interne chaos bij toezichthouder Commissariaat voor de Media. De organisatie is stuurloos. De algemeen directeur is vorige week per direct vertrokken. Voor de vorige maand afgezwaaide voorzitter is nog geen opvolger. Een ander collegelid is geschorst. De enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media, Jan Buné, heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Arie Slob (Media, ChristenUnie) verzwegen, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Buné, sinds 2013 bestuurder van de toezichthouder – die boetes en dwangsommen aan omroepen kan opleggen – werd begin vorig jaar berispt door de tuchtrechter vanwege „onzorgvuldig en ondeskundig” handelen als accountant. Toen Buné vorig jaar augustus voor vijf jaar werd herbenoemd was Slob niet op de hoogte van de berisping en kon hij die niet meewegen als ‘formele belemmering’. Aan de veroordeling is nimmer ruchtbaarheid gegeven, blijkt uit het onderzoek van NRC. Het Commissariaat zegt dat niet te hebben gedaan omdat de uitspraak „geen raakvlakken had met zijn werkzaamheden voor het Commissariaat voor de Media”.

Bij het Commissariaat voor de Media heerst al langer onrust, zowel bij de leiding als onder het personeel. Eind april schorste minister Slob collegelid Eric Eljon vanwege een vertrouwensbreuk na publicatie van zijn roman over de mores in Hilversum. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin deze maand na tien jaar afscheid.

Lees ook het uitgebreide achtergrondverhaal: Dubbelrollen en argwaan aan de rand van het Mediapark

Al langer onrust

Onder de vijftig medewerkers van het Commissariaat bestaat een hoog verloop van gemiddeld twintig procent per jaar. Er is onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich onveilig en er worden al jarenlang veel externe krachten ingehuurd. Ook hebben leidinggevenden nevenfuncties die op gespannen voet staan met de werkzaamheden van de toezichthouder. Zo is Buné voorzitter van de boekhoudcommissie van de Russische Mail.Ru Group, een internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur.

De jongste spanningen tussen leiding en werkvloer worden veroorzaakt door de vertrekregeling van voorzitter De Cock Buning. Zij heeft de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek is op haar functioneren. Op de wachtgeldregeling worden inkomsten van bestaande nevenfuncties niet in mindering gebracht.

Voor ambtenaren is de wachtgeldregeling de laatste jaren fors versoberd, maar de regeling voor de commissarissen dateert nog uit 2001. De regeling komt overeen met vijf maal het jaarsalaris van De Cock Buning, terwijl dit bij andere functies maximaal één jaarsalaris is. Slob zegt naar de regeling te gaan kijken. Het Commissariaat laat in een reactie weten dat De Cock Buning „zo kort mogelijk en in ieder geval niet langer dan een jaar” gebruik gaat maken van de wachtgeldregeling.

Algemeen directeur Suzanne Teijgeler vertrekt naar Discovery Benelux, terwijl het Commissariaat toezicht houdt op het mediabedrijf. Vorige maand zijn de toezichtskosten voor Discovery verlaagd. Drie weken daarna meldde Teijgeler haar sollicitatie bij commissaris Jan Buné.

Het Commissariaat voor de Media zegt over de onvrede onder het personeel het te betreuren „dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat zo hebben ervaren.” De toezichthoude zegt „alle signalen van medewerkers” serieus te nemen. „We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat proces is op dit moment in volle gang.”

Onderzoek pagina 6-8