Opinie

Perspectief

We spelen 30 Seconds, een spel waarbij je snel een begrip moet uitleggen, dat je teamgenoot moet raden. Mijn dochters zitten samen in een team. De oudste moet een gevangenis omschrijven en de jongste gaat raden. De oudste zegt: „Daar ga je naartoe als je iets heel ergs doet.” Antwoord: „De gang!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl