Inspectie SZW

Meeste bedrijven houden zich niet aan arboregels

Ongeveer twee derde van de Nederlandse bedrijven leeft belangrijke regels omtrent arbeidsomstandigheden (arbo) niet goed na. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de veiligheid en gezondheid van werknemers. Onder meer bij beeldschermwerk gaan bedrijven de fout in. Voor het tweejarig onderzoek controleerde de inspectie ruim 1.300 bedrijven. Daarbij werd gekeken naar negen factoren die bij werknemers gezondheids- of veiligheidsproblemen kunnen veroorzaken. Uit de inventarisatie blijkt dat 28 procent van de bedrijven te weinig maatregelen neemt tegen de risico’s van beeldschermwerk. Volgens de inspectie gaat het om zo’n 46.000 bedrijven in Nederland. Langdurig beeldschermwerk kan fysieke klachten veroorzaken, zoals rugpijn en hoofdpijn. Arbowetgeving schrijft daarom voor intensief computerwerk tot maximaal vier uur per dag te beperken. Stoelen en bureaus van werknemers moeten verplicht verstelbaar zijn. (NRC)