Brieven

Brieven nrc.next 16/7/2019

Opheffen VPRO Boeken

Zonde voor schrijvers

Het bestaan van VPRO Boeken was denk ik voor iedere schrijver een geruststellende gedachte. Een boek is een broos product. Het kan zomaar na jaren zwoegen bij verschijning al in de vergetelheid raken. Wat VPRO Boeken deed (of nog even doet, tot het einde van dit jaar), was het uitlichten van boeken die dat volgens de redactie verdienden. Zodoende droeg het bij aan een vruchtbaar en divers Nederlands literair klimaat. Zo’n klimaat heeft humus nodig, wil het niet verschralen tot een aanbod waarin de toptien en bestsellerlijsten domineren. VPRO Boeken was die humus. Het nam de tijd voor zijn gasten en hun werk, en zette lezers op het spoor van boeken die hun anders mogelijk niet onder de aandacht waren gekomen. Het belang van deze functie kan niet overschat worden. Mij heeft het steuntje in de rug geholpen; het succes van mijn debuutroman is mede aan mijn verschijning in het programma te danken. Ondanks alle goede bedoelingen voor een nieuw algemeen cultureel VPRO-programma (waarvan wordt beloofd dat boeken er ook aan bod zullen komen), is het verdwijnen van VPRO Boeken met het oog op die diversiteit een verontrustend bericht, een aderlating voor auteurs én lezers.

Srebrenica

Een onmogelijke missie

Dat NRC vorige week aandacht besteedde aan de herdenking van de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995, is een goede zaak. Deze dag dreunt door in het geheugen. Voor de slachtoffers én voor de Nederlandse militairen die op deze missie zijn gestuurd. Kort gezegd, Dutchbat kreeg een onuitvoerbare opdracht: we hadden te weinig mandaat, te weinig manschappen, te weinig munitie en te weinig Mirages. De Nederlandse regering heeft ons willens en wetens een onmogelijke opdracht gegeven. Ook de Fransen hebben ons belazerd, zij zouden immers met hun vliegtuigen voor bescherming zorgen. Terecht stapt een aantal Dutchbat-veteranen naar de rechter. Drie jaar geleden werd dit ook al aangekaart. Het kabinet zegde onderzoek toe. Maar nog zonder resultaat en verbetering. Als de Nederlandse overheid veteranen, die hun leven voor dit land hebben gewaagd, werkelijk waardeert, is dit de kans om hen serieus nemen.


voormalig militair

Arbeid

Hoezo laagwaardig?

Het artikel Arbeid is eindeloos (13/7) is lezenswaard, maar de termen „laag- en hoogwaardige arbeid” vind ik misplaatst. Dat de voorbeelden die de economieredacteur van laagwaardig opvoert laagbetaald zijn, is evident. Maar wie deze diensten geleverd krijgt, zal ze zeker op waarde weten te schatten. Mijn 89-jarige vader vindt bijvoorbeeld dat zijn thuishulp meer verdient dan ze krijgt. Andersom zullen er aan die zogenaamde ‘hoogwaardige’ kant mensen zijn die veel meer krijgen dan ze verdienen, omdat ze met hun werk meer waarde(n) vernietigen dan scheppen.

Correcties/aanvullingen

Jeffrey Epstein

In het artikel Misbruik leidt tot meer woede dan tien jaar geleden over miljardair Jeffrey Epstein (NRC Weekend, 13/7, p. 2-3) werd gesproken over zijn „per definitie misdadige seksuele voorkeur”. Iemands seksuele voorkeur is niet misdadig.

Agnes Jongerius

In Slechte verliezers in Den Haag en Brussel (12/7, p. 19) staat dat Paul Tang leider is van de PvdA’ers in het Europees Parlement. Sinds de laatste verkiezingen is Agnes Jongerius dat.

Oeuvre Neil Young

In Neil Young is muzikaal hoogstaand en louterend (12/7, p. C2) staat dat het oeuvre van Neil Young 43 jaar omspant. Omdat zijn eerste album, Neil Young, in 1969 verscheen, moet dit minstens 50 jaar zijn.

Haga Lyceum

In het artikel Staat de Haga-top straks geïsoleerd? (12/7, p. 4) staat dat de PvdA ook aanwezig was bij het overleg in de ambtswoning van burgemeester Halsema. Dit klopt niet. De PvdA was uitgenodigd, maar is niet bij de ontmoeting aanwezig geweest.