Slob maakt tot 48 miljoen extra vrij voor scholen krimpregio’s

Minister Slob wil ervoor zorgen dat scholen in krimpregio’s blijven bestaan. De komende vijf jaar stelt hij hiervoor miljoenen beschikbaar.

Scholen kunnen het extra geld op verschillende manieren besteden, bijvoorbeeld door te fuseren of vestigingen op te heffen.
Scholen kunnen het extra geld op verschillende manieren besteden, bijvoorbeeld door te fuseren of vestigingen op te heffen. Foto Koen Suyk / ANP

Middelbare scholen in zogenoemde krimpregio’s waar het aantal leerlingen daalt, krijgen miljoenen extra geld. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de komende vijf jaar tot 48 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt. De maatregel moet ervoor zorgen dat ook in krimpregio’s middelbare scholen blijven bestaan, ook met minder leerlingen.

De oorzaak voor de daling van het aantal leerlingen is dat minder kinderen worden geboren. Aangezien scholen betaald krijgen per leerling, komen scholen in krimpregio’s in de knel. De betreffende scholen bevinden zich in met name Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg.

Lees over de gevolgen van krimp op de Waddeneilanden: Leuk, carrière op een eiland. Maar hoe dan?

Scholen kunnen het extra geld op verschillende manieren besteden. Zo kunnen ze fuseren, vestigingen opheffen of juist openhouden. „Het voortbestaan is essentieel voor de bereikbaarheid van het onderwijs en de leefbaarheid van dunbevolkte gebieden”, schrijft de minister in de brief aan de Tweede Kamer. Er wordt een groep adviseurs aangesteld om scholen daarin te begeleiden.

Extra geld

Vanaf volgend jaar kunnen scholen een aanvraag indienen voor hun toekomstplan. Dan is er tien miljoen beschikbaar. In 2021 is er vijftien miljoen beschikbaar en dit bedrag kan uiteindelijk oplopen tot jaarlijks 48 miljoen, afhankelijk van hoe hard de krimp doorzet. Het financiële effect voor de sector als geheel is volgens Slob beperkt, aangezien jaarlijks circa acht miljard per jaar aan het voortgezet onderwijs wordt uitgegeven.

Er is al langer een roep om extra geld. De speciaal ingestelde commissie-Dijkgraaf concludeerde eind januari dat krimp in het voortgezet onderwijs een brede maatschappelijke impact heeft en vraagt om snel en adequaat ingrijpen. Het advies was meer geld vrij te maken om het onderwijs voor iedereen bereikbaar te houden. Dit besluit van Slob is hier een antwoord op.

Slob komt later dit jaar met concrete invulling van zijn plannen. Zo wordt onder meer gekeken naar de geografische spreiding van de scholen.