Brieven

Brieven

Google Assistent

Het is geen geheim

De strekking van Medewerkers luisteren mee met Google Assistent (11/7) is dat een klokkenluider het geheime afluisteren van geluidsfragmenten naar buiten brengt. Deze praktijk is en was echter geen geheim. Sterker nog: het is hypocriet om te suggereren dat de Google Assistent zonder het (anoniem) afluisteren goed zou kunnen werken. Iedereen weet dat een kind het woord ‘boom’ pas aan een boom kan relateren, nadat iemand wijzend naar een boom „boom” heeft gezegd. De Machine Learning algoritmen achter spraakherkenning werken op dezelfde manier: geluidsfragmenten worden uitgetypt zodat het algoritme vervolgens vergelijkbare geluidsfragmenten aan dezelfde tekst kan linken. Het verschil met een kind is wel dat het algoritme ieder woord in alle dialecten en met heel veel verschillende achtergrondgeluiden moet ‘leren’ voordat de spraakherkenning enigszins werkt. Alleen geluidsfragmenten van Google-medewerkers opnemen en uittypen is dus niet voldoende – vandaar het geanonimiseerde afluisteren. Voor wie het toch onbehaaglijk vindt dat iemand mee kan luisteren: er bestaat een opt-out in de Google-instellingen.


wiskundige

Handhaving

Niet onder controle

Welke burgemeester geeft toe dat zij de openbare orde in een deel van de stad niet kan handhaven? (‘Welke stad laat z’n mooiste stuk onderpissen?, 11/7.) Dat er een gebied onder haar gezag is, dat niet onder haar gezag is? Dat de agressie van bezoekers van de Wallen zo groot is, dat politie en andere handhavers zich er niet meer wagen, na twaalf uur ’s avonds?