Opinie

Brood

Als ik vroeger boodschappen moest doen in het dorp, ging ik altijd eerst naar de bakker. Bij de volgende winkel mocht ik het brood in mijn fietstassen laten, want, zo zei mijn moeder: „Iemand die een brood steelt, heeft het waarschijnlijk nodig.” Die volgorde hanteer ik nog altijd. Bij gebrek aan fietstassen leg ik de halfjes meestal los op mijn bagagedrager. Nog nooit gejat. Tot deze week. Ik kom de supermarkt uit en het brood is weg. Een meter verderop zitten de dieven. Twee kauwen pikken het plastic kapot. Ik wil mijn moeder bellen, maar ik hoor al wat zij zeggen zal: „Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet, en toch voedt uw hemelse Vader die.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl.