Slepend conflict

President Trump doet concessie bij kwestie volkstelling in de VS

President Trump heeft donderdag onverwachts ingebonden bij een slepend conflict over de volkstelling die in 2020 in de VS wordt gehouden. Hij vaardigt toch geen presidentieel decreet uit om een vraag in de volkstelling op te nemen over de burgerschapstatus van de geënquêteerden. Trump wil nu per decreet alle departementen bevelen alle gegevens door te spelen aan het ministerie van Handel die zij in hun bezit hebben over burgerschap, niet-burgers en de immigratiestatus van mensen in de VS. Dat zei Trump in een toespraak voor het Witte Huis. Eind juni bepaalde het Hooggerechtshof dat een vraag over burgerschap niet passend is. De vraag zou er mogelijk toe leiden dat ongedocumenteerde immigranten de ‘volkstellers’ ontlopen uit vrees in aanmerking te komen voor deportatie. (NRC)