Rotterdam gaat Turkse migranten aansporen tot inburgeringscursus

Turkse migranten zijn niet verplicht een taal- of inburgeringscursus te volgen. Rotterdam wil nieuwe migranten vanaf volgend jaar zoveel mogelijk ‘verleiden’ dat toch te doen.

Een Turkse vrouw in Rotterdam.
Een Turkse vrouw in Rotterdam. Foto David van Dam

De gemeente Rotterdam wil Turkse nieuwkomers benaderen om een inburgeringscursus te volgen. Daarmee loopt het stadsbestuur vooruit op het kabinet, dat momenteel juridisch laat onderzoeken of de cursus ook voor Turken verplicht kan worden gesteld.

Turkse migranten vallen nu niet onder de inburgeringsplicht, omdat Turkije een associatieverdrag heeft met de EU. Net als burgers uit EU-landen die naar Nederland komen, hoeven Turken die zich hier vestigen geen cursus te volgen.

In aanbesteding vastgelegd

Ieder jaar komen tussen de 250 en 350 Turken naar Rotterdam. „Negentig procent daarvan is vrouw”, stelt een woordvoerder van wethouder Bert Wijbenga (VVD, onder andere integratie). Zij zouden naar Rotterdam verhuizen in het kader van familiemigratie. „Omdat de vrouwen de taal niet spreken, ‘verdwijnen’ zij in onze samenleving. Dat willen we voorkomen.” In de nieuwe aanbestedingen voor integratie heeft de wethouder aanbieders van taal- en inburgeringscursussen daarom gevraagd rekening te houden met deze groep eventuele cursisten.

Lees ook: de vijf veranderingen in het inburgeringsstelsel vanaf 2021

Rotterdam kan de Turkse migranten niet dwingen de cursus te volgen. Wel zal de gemeente extra haar best doen om de Turkse vrouwen op te zoeken en hen over te halen om mee te doen met de cursussen. „We moeten hen daartoe ‘verleiden’, zoals de wethouder dat noemt”, aldus de woordvoerder. Het plan zal volgend jaar van kracht gaan.

In 2021 wordt in het hele land een nieuw inburgeringsstelsel ingevoerd. Dan worden gemeenten ook weer verantwoordelijk voor de inburgering, iets wat tot 2012 eveneens het geval was.