Minister Slob wil ook bestuur van Hindoe Basisschool weg

Inspectierapport Ook bij de Algemene Hindoe Basisschool moet het bestuur weg, vindt minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). Ouders zeggen: er ís een nieuwe interim-bestuurder, geef hem de tijd.

De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag, waar het bestuur weg zou moeten. Foto Bart Maat/ANP
De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag, waar het bestuur weg zou moeten. Foto Bart Maat/ANP

Het is deze vrijdagochtend een komen en gaan van busjes vol kinderen bij de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. Ze pakken hun rugzakken en rennen naar binnen, de klas in.

Die busjes zijn één van de redenen waarom de Inspectie van het Onderwijs het schoolbestuur van de hindoeïstische school beticht van wanbeleid. Middelen die voor onderwijs bestemd waren zijn „de facto besteed aan leerlingenvervoer”, en bij de vrijwillige bijdrage van het personeel voor dat vervoer – 3 procent van hun inkomen – zet de inspectie „vraagtekens bij de vrijwilligheid”.

Andere middelen „worden ingezet ten behoeve van personele uitgaven (gemiddeld rond de 95 procent van de rijksbijdrage)”, signaleert de inspectie. En daardoor blijft er weinig geld over om te investeren in leermiddelen, die verouderd zijn.

Het bestuurlijk handelen, constateert de inspectie verder, vertoont tekortkomingen en leidt er mede toe dat het onderwijs „ver onder de maat” is. Langere tijd stonden er geen bevoegde leraren voor groepen 1 en 2: „We hebben waargenomen dat leerlingen meer worden ‘bezig gehouden’ dan dat er sprake is van onderwijs.” Leerkrachten en leerlingen zouden zich bovendien niet veilig voelen op school.

Net als het Amsterdamse Cornelis Haga Lyceum kreeg de Algemene Hindoe Basisschool, met 470 leerlingen, donderdag daarom van minister Slob te horen: vervang het bestuur. Als dat niet gebeurt, dan trekt het rijk ook de financiering voor deze bijzondere school in.

Oprichter school is weg

Op vrijdagochtend zijn er maar weinig ouders die willen praten. Maar degenen wel wat zeggen, wijzen er allemaal op dat er sinds eind februari een interim-directeur is, dat het bestuur toen is weggestuurd, en dat degene over wie de Onderwijsinspectie het heeft, de oprichter van de school, ook weg is.

Dat is ook wat de school tegenwierp toen het tevergeefs publicatie van het rapport voor de rechter probeerde tegen te houden. Volgens de Stichting Vooruitstrevend Algemeen Hindoe Onderwijs Nederland (Vahon) is er actie ondernomen tussen eind februari en begin april, de peildatum: „De Inspectie doet alleen maar verslag over de negatieve periode, maar zegt niets over de genomen maatregelen uit de onderzoeksperiode en de positieve effecten daarvan.”

Ashna Nandpersad, die kinderen in groep 5 en 7 heeft, zegt: „De interim-directeur heeft in korte tijd al wat gerealiseerd. Hij is bijvoorbeeld meteen aan de slag gegaan met de hygiëne op de toiletten. Ik hoop dat hij de tijd krijgt zich te bewijzen.”

Een andere ouder, met kinderen in groep 1 en groep 5, die ambtenaar is en daarom met haar naam niet in de krant wil zegt: „De interim-directeur is goed aan de slag. Ik hoop dat er na hem ook iemand komt die iedereen een schop onder de kont kan geven.”

Al zeggen de ouders geschrokken te zijn, een aantal zegt ook dat sommige problemen al jaren spelen. „Maar als ouders merken we niet veel van het bestuur. Het belangrijkste is dat je kind met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt”, zegt Nandpersad. „Op Facebook zie je wel dingen voorbijkomen”, zegt ook Rishie Gajadhar, met een kind in groep 7 en een kind dat nu op de middelbare school zit. „Maar zolang de kinderen het goed doen…”

‘Ernstige’ signalen

Het waren „ernstige” signalen van ouders en leerkrachten over wanbeleid die de Onderwijsinspectie in 2018 alarmeerden. Niet voor het eerst: tussen 2008 en 2011 vond de inspectie ook dat „het bestuurlijk handelen ernstig tekortschoot”. Toen vertrok de voorzitter van het bestuur, kwam er een raad van toezicht en het ging beter. Maar de weggestuurde bestuursvoorzitter bleek terug te zijn en trad op als tijdelijk adviseur en als directeur bedrijfsvoering.

De inspectie heeft het over „verschillende kampen”, „een patroon van belangenverstrengeling” en van „selectief gebruik van macht en invloed” op de school. Tegenspraak is er nauwelijks: in de medezeggenschapsraad moet „je een plek als leraar en ouder ‘verdienen’, na bewezen loyaliteit. (..) Gezien het systeem van coöptatie is de animo zich als ouder of leerkracht aan de melden gering.”

Interim-directeur Edu Dumasy zegt „druk” bezig te zijn met veranderingen en stuurt een lijst met zestien verbeterpunten die volgens hem al in gang zijn gezet. Hij trof in februari „een chaotische situatie” aan, vertelt hij. „Op mijn eerste dag waren er vijf vechtpartijtjes op het schoolplein. Dat er iets moest veranderen, daar zijn we het over eens.” Nu heerst er meer orde, rust en veiligheid. En, zegt hij, „de school is liquide: alles wordt opgeknapt”.

Maar Dumasy bestrijdt ook een aantal punten van de inspectie. De docenten die niet bevoegd zouden zijn, hebben volgens hem wel diploma’s van de kweekschool in Suriname. Waar bij andere scholen kinderen naar huis worden gestuurd wegens een lerarentekort, gebeurt dat niet op de Algemene Hindoe Basisschool.

Maandag gaat Dumasy met het ministerie praten over hoe het nu verder moet. Ouders zijn vooral bang dat de Algemene Hindoe Basisschool wordt gesloten. „Eerst zaten de kinderen op een Nederlandse school, maar hier krijgen ze een stukje hindoecultuur mee. Mijn generatie heeft dat veel minder gehad. Mijn kinderen weten nu meer dan ik: ze schrijven zelfs in het hindi”, zegt Ashna Nandpersad.

In een eerdere versie van dit artikel stond nog dat de interim-directeur niet bereikbaar was voor commentaar. Hij heeft inmiddels een reactie gegeven.