Defensie

‘Krijgsmacht moet veel meer gebruikmaken van cyberwapens’

De Nederlandse krijgsmacht moet bij oorlogvoering veel meer gebruikmaken van cyberwapens dan nu gebeurt. Cyberwapens – zoals het uitschakelen van vijandige Twitter-accounts en het via sociale media beïnvloeden van de publieke opinie in missiegebieden – zijn goedkoper, minder riskant en vaak effectiever dan klassieke wapens zoals raketten. Dit zegt Jelle van Haaster, werkzaam bij het ministerie van Defensie, die begin juli promoveerde op een proefschrift over de rol van sociale media, hacken en cybertechnieken in moderne oorlogvoering.

Interview Jelle van Haaster pagina 10-11