Brieven

Brieven NRC Handelsblad 12/7/2019

Psychologie (2)

Dat is niet de kerntaak

In zijn artikel Er is hoop voor de overmoedig geworden psychologie zegt Stefan van Stigchel: „Psychologie voert zijn belangrijkste taakopdracht niet uit: het begrijpen en verklaren van menselijk gedrag” zodat het antwoorden kan „vinden op de grote maatschappelijke vraagstukken”. Dat is niet de taakopdracht van de psychologie. Psychologie bestudeert de invloed van het innerlijk leven op het gedrag van mensen. Sociologie bestudeert de sociale relaties tussen mensen, zoals politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen. Sociale psychologie is de studie die de kloof tussen psychologie en sociologie overbrugt en de vraag beantwoordt welk innerlijk leven aan ons maatschappelijk handelen ten grondslag ligt.

Sea Watch (1)

Net zo slecht als Trump

Volledig eens met de stellingname van Willem Schinkel (Maak een einde aan de dodelijke Europese migratiepolitiek, 10/7). We kunnen eigenlijk niet te veel commentaar op Trump hebben om zijn muur en concentratiekampen, want we brengen het er in Europa niet zo gek veel beter vanaf. Ik ben me er ten volle van bewust dat groeiende migratiedruk een serieus probleem wordt als we daar geen doordachte oplossing voor weten te vinden. En dat ‘doordacht’, daar gaat het nu net om. Voor mij niet de ‘grenzen dicht en laat maar verzuipen’-oplossingen die extreem-rechtse populisten propageren. Maar wat dan? Schinkel geeft in ieder geval een aanzet waarover verder gedacht kan worden. We moeten wel. Eén ding kan niet en dat is hier in het Westen roepen dat het zo niet verder kan en tegelijkertijd op onze – deels uit de oude wingewesten bij elkaar gestolen – Europese rijkdom blijven zitten.

Sea Watch (2)

Waarom dan zo ver weg?

Als Sea-Watch 3 echt gericht is op het redden van deze mensen, dan zouden vluchtelingen bij de dichtstbijzijnde haven afgezet worden. Dat gebeurt niet, ze worden afgezet in de dichtstbijzijnde Europese (!) haven. Veel verder weg, wat de red-capaciteit van deze organisatie beperkt (langer varen en leuren met opvarenden). Het belangrijkste bezwaar, ondersteunen van mensensmokkelaars, wordt stelselmatig ontkend, maar is dat terecht? Misschien niet met intentie, maar zeker door de genomen actie en oplossing.

Sea Watch (3)

Dit is collectief gekozen

Wat een eenzijdig artikel. ‘De politiek kiest voor het laten verdrinken van vele migranten en moet de wacht worden aangezegd’. Nou, wij hebben met zijn allen deze politici gekozen, dus is dit de collectieve keuze, en nadrukkelijk niet een gratis (?) veerbootdienst naar Europa. Kern van het hulpbotenprobleem is overigens niet dat ze drenkelingen oppikken, maar dat deze uitsluitend naar een Europese haven worden gebracht. Daarmee blijven ze migranten stimuleren zichzelf drenkeling te maken.

Cruise

Bent u uitgenodigd?

Beste mijnheer Pfeijfer, als u, zoals u in uw column Zonder uitnodiging (10/7) schrijft, niet achter cruiseschepen staat, waarom werkt u dan wel mee aan de bootreis van NRC? Ook een cruise toch?

Correcties/aanvullingen

Rijschool

In het artikel Het failliet van de rijschool met onbeperkt lessen (11/7, p. 10-11) stond in een van de drie grafieken een fout. Onder het kopje ‘Aantal rijbewijzen B’ was in de jaren 2008 t/m 2011 bij het aantal afgelegde rijexamens de lijn op nul getekend. De lijn had moeten lopen van ruim 405.000 naar ruim 380.000. Het slagingspercentage in die periode varieerde tussen de 46 en 51 procent.

Aardbevingsschade

In het artikel Al vijf jaar overleven in je eigen huis (10/7, p. 10-11) stond dat de Oldambster boerderij onbewoonbaar was verklaard. Dat is onjuist. Delen van het pand zijn total loss verklaard, wat betekent dat de schade zo groot is dat delen ervan gesloopt en herbouwd moeten worden.