Rechter: kritisch rapport Cornelius Haga openbaar

Onderwijsinspectie De omstreden islamitische middelbare school trachtte publicatie van het inspectierapport via een kort geding te verhinderen.

Het Cornelius Haga Lyceum
Het Cornelius Haga Lyceum Foto Koen van Weel/ANP

De Inspectie van het Onderwijs heeft donderdagochtend een zeer kritisch rapport over het Cornelius Haga Lyceum gepubliceerd. Dit gebeurde meteen nadat de rechter had bepaald dat het oordeel over de omstreden islamitische middelbare school in Amsterdam openbaar gemaakt mag worden. Het schoolbestuur had geprobeerd de openbaarmaking via een kort geding te voorkomen – een uitzonderlijke stap.

De rechter vindt geen „aanknopingspunten dat het onderzoek niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen of dat het oordeel onvoldoende genuanceerd is”, zo staat in het vonnis van de rechtbank in Den Haag. Tijdens het kort geding had het Haga-bestuur betoogd dat de inspectie met dit rapport buiten haar bevoegdheden was gegaan: er zou een oordeel zijn geveld over zaken waar de inspectie niet over gaat, zoals de inhoud van het burgerschapsonderwijs en de ‘omstreden’ contacten van directeur-bestuurder Soner Atasoy. Publicatie van het rapport zou zeer schadelijk zijn voor de school.

Het rapport constateert financieel wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking bij het bestuur van het Haga. Ook schiet het burgerschapsonderwijs tekort en neemt Atasoy onvoldoende afstand van omstreden islamitische predikers, aldus de inspectie. „De manier waarop het schoolbestuur functioneert [is] schadelijk voor de school en de leerlingen.” En: „Een deel van de ouders voelt zich onveilig en is bang om afwijkende meningen naar voren te brengen.” Ze vindt wel dat „de meeste lessen van voldoende niveau zijn” en ziet geen aanwijzingen dat de lessen een salafistisch of anti-democratisch karakter hebben, iets waarvoor inlichtingendienst AIVD eerder waarschuwde.

De inspectie heeft er „geen vertrouwen in dat het huidige bestuur van de school de geconstateerde tekortkomingen kan wegwerken.” Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) kondigde donderdag aan dat hij het bestuur tot opstappen wil dwingen, zoals NRC eerder schreef. Als het bestuur geen gehoor geeft aan deze ‘aanwijzing’, kan Slob de bekostiging vanuit het Rijk stopzetten. Dat betekent de facto het einde van de school, ook omdat de gemeente Amsterdam in dat geval het gebouw van het Haga zal terugvorderen.