Minister Slob gaat ingrijpen in bestuur Haga Lyceum

Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) wil na de openbaarmaking van het inspectierapport ingrijpen in het bestuur van de islamitische middelbare school.

Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum komen aan bij de rechtbank.
Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum komen aan bij de rechtbank. Foto ANP

Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) heeft donderdag aangekondigd te gaan ingrijpen in het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum. De minister heeft een brief met maatregelen aan de Tweede Kamer gestuurd, nadat de voorzieningenrechter in Den Haag donderdag toestemming gaf voor de openbaarmaking van het kritische rapport van de Onderwijsinspectie. Daarin wordt de islamitische middelbare school beschuldigd van wanbestuur.

De school had een kort geding aangespannen tegen de inspectie om de publicatie van het rapport te voorkomen. Volgens de rechter was er echter geen aanleiding om openbaarmaking te verbieden. De inspectie publiceerde het rapport direct na de uitspraak.

Advocaat Wouter Pors van de islamitische middelbare school zegt tegen NRC dat de school in hoger beroep gaat en dat het bestuur niet van plan is om op te stappen zoals minister Slob wil. „Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de oordelen van de inspectie niet kloppen. Er komt een procedure over zodat al die oordelen inhoudelijk beoordeeld worden”, aldus Pors.

Mogelijk gebruikt de minister het middel van een ‘aanwijzing op bestuur’ om het Haga-bestuur te dwingen tot vertrek. De minister heeft nu een ‘voornemen tot aanwijzing’ uitgesproken, waarop het bestuur van het Haga een ‘zienswijze’ mag geven. De daadwerkelijke aanwijzing volgt dan over vier weken, waartegen het bestuur bezwaar kan aantekenen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) mag vervolgens beslissen of het de ‘aanwijzing’ doorzet. Het Haga-bestuur kan dan nog naar de rechter stappen. Dit hele proces kan nog weken of zelfs maanden duren. Alle ouders van kinderen die op de islamitische middelbare school zitten worden per brief geïnformeerd over de situatie.

Als het bestuur geen gehoor geeft aan Slobs eisen, kan hij de financiering van de school stopzetten. Dat is de zwaarst mogelijke maatregel die genomen kan worden tegen een schoolbestuur. Er wordt zelden gebruik van gemaakt. „Het is belangrijk dat de verantwoordelijke bestuurders van deze school vertrekken”, aldus Slob donderdagmiddag in een toelichting, „en dat er nieuwe bestuurders gaan komen die we wel in staat achten om de veranderingen die er binnen deze school moeten plaatsvinden - in het belang van de leerlingen - uit te voeren.”

Twitter avatar arieslob Arie Slob Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Ongeacht op wat voor school je zit. Op het Haga Lyceum is sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap op de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Kamerbrief met maatregelen volgt.

Onderzoek inspectie

Van maart tot en met mei deed de inspectie onderzoek op de omstreden islamitische middelbare school, na signalen van veiligheidsdienst AIVD over salafistische invloeden. De inspectie vond daarvoor geen aanwijzingen. Wel schiet volgens de inspectie het burgerschapsonderwijs op het Haga tekort.

Ook kampt de school met wanbestuur en financieel wanbeheer, volgens het rapport, en flirt directeur Soner Atasoy „met omstreden contacten”. Daarnaast zou er sprake zijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking van de directeur en zijn broer Son Tekin Atasoy, die als beleidsmedewerker op de school werkt. Volgens het rapport heeft de inspectie er geen vertrouwen in dat „het bestuur in de huidige samenstelling in staat zal zijn aan de herstelopdrachten zoals geformuleerd in dit rapport te voldoen”.

Bestuur weg

Het Haga Lyceum stapte naar de rechter om publicatie te voorkomen omdat het rapport de school onterecht „ernstige schade” zou toebrengen. De school vond het rapport onrechtmatig omdat de inspectie alleen het onderwijscurriculum zou mogen beoordelen. De rechter gaat niet mee in die redenering. Volgens de rechter is het niet zo dat de inspectie alleen mag kijken naar de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie heeft volgens de rechtbank juist de taak om burgerschap, sociale integratie en basiswaarden te bevorderen op scholen. De wettelijke grenzen zijn dus niet overschreden, aldus de rechtbank.

De Onderwijsinspectie heeft geen grote kritiek op de kwaliteit van het onderwijs. Ze vindt dat „de meeste lessen van voldoende niveau zijn”. Toch krijgt de school een onvoldoende. Eerder riep ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema het schoolbestuur al op om op te stappen.

Algemene Hindoe Basisschool

Ook de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag probeerde via de rechter de publicatie van een onderzoeksrapport van de inspectie tegen te houden. Dit rapport werd eveneens donderdag geopenbaard. Hierin staat dat de kwaliteit van het onderwijs op verschillende vlakken tekortschiet, de veiligheid van de scholieren niet gewaarborgd is en de financiële verantwoording niet klopt.

Volgens een woordvoerder van de school zijn er, vooral in de laatste maanden, veel veranderingen doorgevoerd en is het rapport verouderd. Ze wijst erop dat een bestuurder van de school is opgestapt. Donderdag werd bekend dat minister Slob ook het bestuur van de hindoeïstische basisschool wil vervangen.

Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie NRC Vandaag: Binnen de muren van het Haga Lyceum
U kunt zich ook abonneren via Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Castbox of RSS.