In het midden

Horizontaal:1. Horecagelegenheid met typerende deurtjes 6.__ of a Lonely Heart 10. De A van IPA 11. Oud-spits van PSV 13. Zijn rechts gepositioneerd 15. Afgesloten woongebied 17. ‘Amsterdam wil start __ in 2025’ 18. Houdt het zeil gespreid 23. Stroomt ten zuiden van de Biesbosch 24. Anti-koortsboom 25. Steun voor dansers 27. Letter die wat te vieren heeft 30. (Bakermat van de) Motown 31. Is de andere niet 32. Met een scheve blik 33. Kwelt met liefde

Verticaal: 1. Vocht voor Van Ojik en Klaver 2. Tussen Georgia en Mississippi 3. Daar steek je wat van op 4. Sterrenbeeld 5. Klassiek nieuws 6. Internationaal achtervoegsel 7. Krijgt haar eigen standbeeld 8. Benul 9. Doet een ketter 12. Maghreb-land 14. Onderwerp van roddelbladen 16. Richting die het opgaat 19. __ B., kroongetuige 20. Dat vervloekte Frans! 21. Oud-spits van PSV 22. Van rebellenleger tot politieke partij in Angola 26. Druksel 28. Uitblinker 29. OV in de Maasstad

Oplossing puzzel 10 juli: Horizontaal: 2. GLAS 5. KATJA 8. PLEE 10. AGEN 13. AUKE 14. LENORMAN 15. TL 16. UNDO 22. GISH 23. O.A. 24. SCENARIO 26. ODER 28. DUEL 29. TULE 30. HYENA 31. IRON Verticaal: 1. APATHISCH 2. GEK 3. LEEUW 4. SALDI 5. KNOOPS 6. TEMPO 7. AANSTAREN 9. LULU 11. GEORGIË 12. EN 17. NEVADA 18. ADELE 19. AIOLI 20. PHOTO 21. ROEL 25. RU 27. DUN

Oplossing: HUAWEI-RAPPORT