Nederlanders met overgewicht vaker behandeld door medisch specialist

Behandelingen voor obesitas komen vaker voor bij mensen met een lager inkomen. Niet iedereen komt in aanmerking voor een operatie.

Ruim 100.000 volwassen Nederlanders lijden aan morbide obesitas.
Ruim 100.000 volwassen Nederlanders lijden aan morbide obesitas. Foto Valerie Kuypers

Het aantal mensen met obesitas dat naar een medisch specialist stapt, is de afgelopen jaren gestegen in Nederland. Het gaat relatief vaak om mensen met een lager inkomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Obese patiënten stapten tussen 2013 en 2017 ieder jaar zowel vaker naar een chirurg als naar een internist. In 2017 hebben 39.175 mensen met morbide obesitas, een zeer ernstige vorm van overgewicht, zich aangemeld voor een traject bij de chirurg, laat CBS-onderzoeker Tanja Traag weten aan NRC. Dat zijn ongeveer 22 op de 10.000 Nederlanders. In 2013 waren dat er nog minder dan 17 per 10.000. Daarnaast bezochten in 2017 ruim 29 duizend mensen een internist, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Het is daarbij overigens mogelijk dat een patiënt bij beide specialismen onder behandeling is geweest of terugkeerde voor een herhaalbezoek.

Mensen met lagere inkomens blijken vaker te worden behandeld voor obesitas dan mensen met hogere inkomens. Met name in de twee laagste inkomensgroepen stappen mensen sneller naar een specialist. Het is onduidelijk waarom juist die groepen vaker hulp zoeken. Wel is het aantal behandelingen bij obesitas bij álle inkomensgroepen toegenomen sinds 2013.

Nederlanders worden de laatste decennia steeds dikker. Ruim 100.000 volwassen Nederlanders lijden aan morbide obesitas. Waar deze vorm in de jaren 80 nauwelijks voorkwam, gaat het intussen om 1 procent van alle twintigplussers.

Niet altijd geopereerd

Dat meer mensen naar een medisch specialist stappen, betekent overigens niet altijd dat zij ook geopereerd worden. Mensen die geopereerd willen worden, moeten bovendien voldoen aan internationale criteria, legt directeur Kobus Dijkhorst van de Nederlandse Obesitas Kliniek uit. Zo moeten mensen een BMI (body mass index) hebben van minimaal 40. Ook wordt gekeken of mensen voldoende hun best hebben gedaan om zelf af te vallen en of zij medisch in staat zijn om een dergelijke operatie te ondergaan.

Volgens Dijkhorst gaat het om ongeveer twaalfduizend ingrepen per jaar in Nederland. Dat aantal is de afgelopen jaren licht gestegen.

De twee ingrepen die het vaakst voorkomen in Nederland zijn de gastric bypass - een combinatie van een maagverkleining en maagomleiding - en de gastric sleeve, waarbij een deel van de maag wordt weggehaald. Dit soort operaties zijn ingrijpend en niet zonder risico.