Masterdiploma niet te koop

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: Europees recht.

Foto Getty Images/iStockphoto

De United International Business Schools of Belgium (UIBS Belgium) biedt op zijn campussen in Antwerpen en Gent verschillende studieprogramma’s aan. Wie slaagt, krijgt een diploma met de titel ‘master’. Dat is strafbaar, omdat UIBS Belgium geen erkende onderwijsinstelling is. Directeuren Freddy en Thierry Kirschstein kregen elk 300 euro boete. Een schande, vinden zij. Het verbod voor niet-erkende instituten om masterdiploma’s uit te reiken zou eerlijke concurrentie op de onderwijsmarkt belemmeren en in strijd zijn met vrij verkeer van diensten in Europa.

In hoger beroep kwam hun zaak terecht bij het Europees Hof. Dat besliste vorige week dat op de interventie van de Belgische autoriteiten weinig valt aan te merken. Het Hof bepaalde dat de Europese concurrentieregels in dit geval niet van toepassing zijn. En het wees erop dat EU-lidstaten de toegang tot en de uitoefening van onderwijsdiensten mogen reguleren met een vergunningstelsel, mits dit niet discriminerend uitwerkt, een hoog niveau van hoger onderwijs waarborgt en studenten beschermt. Voorafgaande beoordeling van een diplomaverstrekkende instelling is een geschikt instrument, op voorwaarde dat de criteria voor erkenning duidelijk, ondubbelzinnig, transparant en openbaar zijn. Bij eventuele onenigheid kan dan de nationale rechter beslissen.

Uitspraak: ECLI:EU:C:2019:563