Brieven

Brieven

De meerderheid in Nederland is inmiddels tegen verdere groei van Schiphol (Motivaction 2018). We hebben de Urgenda-uitspraak – de staat zou als grootaandeelhouder van Schiphol de luchthaven moeten dwingen om ook haar aandeel bij te dragen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet uitgebreid onderzoek naar gezondheidsschade door ultrafijnstof en de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft een zeer kritisch rapport geschreven over de vermeende toegevoegde waarde van verdere groei. Kortom, Nederland zet zich schrap voor de energietransitie. Iedereen doet mee, maar nee, Schiphol ‘moet’ groeien, omdat ‘dat goed is voor de economie’ (Schiphol mag groeien, maar hoe?, 8/7). Uit alle onderzoeken blijkt dat dit argument achterhaald is. Schiphol is meer dan groot genoeg om de Nederlandse economie tot in de haarvaten te bedienen. Groei betekent vooral : nog meer overstappers. Londen 11 keer per dag, wordt 15 keer per dag. De toegevoegde waarde is nihil en de groei van de arbeidsplaatsen wordt overdreven. Maar steeds wordt de inmiddels lange rij tegenargumenten bruut terzijde geschoven. Schiphol zal en moet blijven groeien. Waarom bouwen we geen nieuwe kolencentrales? Dat genereert meer banen en veroorzaakt in ieder geval geen lawaai.