Slob werkt aan vertrek bestuur Haga

Islamitische school Amsterdam De minister van Onderwijs bereidt een ‘aanwijzing’ voor die tot sluiting kan leiden van het Haga Lyceum in Amsterdam.

Het Haga Lyceum in AmsterdamFoto David van Dam
Het Haga Lyceum in AmsterdamFoto David van Dam

Minister Slob (Onderwijs, ChristenUnie) is van plan het bestuur van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam te dwingen om op te stappen, mocht de rechter donderdag toestemming geven een negatief inspectierapport over die school te publiceren. De minister vindt de inhoud van het rapport van de onderwijsinspectie dermate onrustbarend dat hij aanstuurt op het vertrek van het bestuur. Om dat af te dwingen bereidt hij een zogeheten ‘aanwijzing op bestuur’ voor, zo bevestigen meerdere betrokkenen. Als het bestuur geen gehoor geeft aan Slobs aanwijzing, kan de financiering worden ingetrokken en zou dit de facto het einde van de school betekenen.

De Inspectie van het Onderwijs velde in juni een hard oordeel over het bestuur en de financiële gang van zaken bij de islamitische middelbare school. Volgens de inspectie is op het Haga sprake van financieel wanbeheer, belangenverstrengeling en zelfverrijking van directeur-bestuurder Soner Atasoy en diens broer Son Tekin Atasoy, die als beleidsmedewerker op de school werkt.

Het Haga heeft een kort geding aangespannen om te voorkomen dat het rapport openbaar wordt; donderdag doet de voorzieningenrechter hierover uitspraak. Als de inspectie in het gelijk wordt gesteld, is Slob van plan het bestuur te dwingen tot vertrek door middel van de aanwijzing, de zwaarst mogelijke maatregel tegen een schoolbestuur. Er wordt zelden gebruik van gemaakt. Als het bestuur weigert op te stappen, kan Slob de bekostiging vanuit het Rijk stopzetten. Dit zou leiden tot sluiting van de school, ook omdat de gemeente Amsterdam in dat geval het gebouw zal terugvorderen waarin het Haga is gehuisvest.

Lees ook: Trok de AIVD te zware conclusies?

De verwachting is niet dat het nog voor het komende schooljaar zover komt. De mogelijke aanwijzing betreft een voornemen, waartegen de school nog bezwaar kan maken en procederen. Betrokkenen houden tevens rekening met een scenario waarbij de huidige bestuurders zich wel op papier terugtrekken om aan de aanwijzing te voldoen, maar ‘katvangers’ in hun plaats aanstellen en zelf op de achtergrond actief blijven.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema riep het Haga-bestuur in maart ook al op tot aftreden, nadat inlichtingendienst AIVD haar had gewaarschuwd voor personen op de school die van plan zouden zijn de helft van het leerplan aan de salafistische geloofsleer te wijden. Atasoy en zijn medebestuurders gaven geen gehoor aan die oproep om af te treden en ontkenden alle verwijten. Wanbeheer of zelfverrijking is volgens Atasoy niet aan de orde; ook ontkende hij invloed van antidemocratische salafisten op de school. De onderwijsinspectie heeft evenmin salafistische invloeden kunnen vaststellen.

Een woordvoerder van minister Slob bevestigt noch ontkent dat een ‘aanwijzing’ in voorbereiding is. „De minister wacht de uitspraak van de rechter aanstaande donderdag af.”