Brieven

Brieven 8/7/2019

Huis ten Bosch

Zóveel geld? Waarom?

Nu begrijp ik waarom mijn WOZ-waarde en dus woonbelasting bijna verdriedubbelt en de monumentenaftrek vervangen wordt door een subsidieregeling. Dit scheelt mij bijna 27.000 euro aan belastbaar inkomen. Nu heb ik een prachtig salaris, maar met drie studerende kinderen weet ik even niet hoe ik het op moet vangen. Het is ruim 20 procent van mijn brutosalaris. De kosten om Huis ten Bosch te renoveren (63,1 miljoen) moeten blijkbaar ergens vandaan komen (Huis ten Bosch gerenoveerd, zo ziet het er nu uit, 3/7). Restauratie voor meer dan 7.200 euro per vierkante meter voor een rijksmonument is echt niet nodig. Het Binnenhof gaat nog eens 450 miljoen kosten, overigens wel voor bijna 90.000 vierkante meter, voor zo’n complex gebouw met zoveel functies nog wel begrijpelijk. Als architect lever ik binnenkort een villa op bij Wenen, ongeveer de duurste plek in Europa om te bouwen. Met de zeer rijke opdrachtgever heb ik veel discussie gevoerd over zijn overdreven wensen: een overlevingsbunker, feestzaal, wellness, zwembaden en wijn caves. Nu het einde nadert geeft hij ons gelijk: „too much”. Met dit plan kom ik niet verder dan 6.000 euro per m2. Zo’n discussie voer ik graag met de overheid, want ik wil niet langer meebetalen aan misplaatste persoonsverheerlijking van een koninklijk echtpaar terwijl mijn kinderen nog meer moeten lenen voor hun studie. Schuld van de jongste student? Bijna 27.000 euro.

Slavernijverleden (1)

We moeten hier iets mee

Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de handelingen van anderen zijn we wel verantwoordelijk voor datgene waar we ons bewust van zijn (Er staat geen rekening open met het slavernijverleden, 5/7). Als we als samenleving beseffen dat de huidige generatie profijt heeft van hun slavenhoudende voorouders; is het ook aan ons om als samenleving te zorgen dat scheve verhoudingen rechtgetrokken worden. Als er een aantoonbaar statistisch verschil is in de sociaal economische status van het nageslacht van slavenhouders versus het nageslacht van slaafgemaakten en dit verband houdt met deze achtergronden dan zullen we hier iets mee moeten doen.

Slavernijverleden (2)

Het gaat om menszijn

Zeer moedige, profilerende visie op slavernijverleden, door deze door te trekken naar persoonlijke identiteitsvorming van opgroeiende jonge mensen in het onderwijs, nu, die niets met huidskleur en verleden te maken heeft, maar met menszijn. Het vraagt moedige leraren, die, dóór het curriculum heen, naar de mens kunnen kijken en de leerling in zijn ontplooiende individuele wezen weten aan te spreken.

Slavernijverleden (3)

We moeten nú wat doen

Het verleden is voorbij, maar het is actueel dat nog steeds slavenhandel en uitbuiting plaatsvinden. Huishoudelijke hulp in verschillende landen is nog steeds een kansloos familielid of iemand uit een gemarginaliseerde groep (of stam) die tegen kost en inwoning voor een habbekrats 24/7 beschikbaar mag zijn. Of de slechte werkomstandigheden en ongeoorloofde risico’s waaraan laagbetaalde werkers worden blootgesteld. Of kijk naar Libië, 100 euro voor een mens. En dan zijn we nog niet eens in Azië geweest. Daar moeten we naar kijken, daar hebben we meer aan dan schuld geven of schuldig voelen. Er is nog genoeg te doen.

Zap

Was voor de Brexit al zo

Eens, BBC is verreweg de beste sportzender (Wimbledon is heerlijke slow-tv, 3/7). Het enige nadeel is dat eeuwige Engelse chauvinisme. Ze putten eerst alle Britse ‘toppers’ uit en gaan dan eens kijken naar de programmering van de echt grote namen. Heeft niks met de Brexit te maken, is al tientallen jaren zo.