Donderdag om vijf voor vier, direct na de disco, zou de wereld vergaan.

De eerste bladzijde

Eén bijzondere zin op de eerste bladzijde van een boek dat in de komende maand zal verschijnen. Deze keer: Eerste liefde van David Nicholls.

Misschien verraadt deze zin van David Nicholls wel hét geheim van een goede beginzin: je doet een mededeling die verrast, terwijl de belangrijkste informatie verstopt zit achter een ogenschijnlijk normale mededeling. Alle aandacht in de beginzin van Eerste liefde gaat natuurlijk naar dat einde van de wereld. Maar zeg nou zelf: wie organiseert er in hemelsnaam een disco op donderdagmiddag om even voor vier? Dáárdoor kun je meteen in het hoofd van een personage kruipen.

Dat moet een suf soort disco zijn voor jongeren die daar niet echt op zitten te wachten. Pubers misschien, die voelen dat de wereld elk moment kan vergaan.

Ik heb even voor u doorgelezen, en dat klopt: David Nicholls, van de onweerstaanbare, bitterzoete boeken De eerste dag (One day) en Wij (Us), vertelt in zijn nieuwe boek over een puber die zijn eindexamen viert. Nou, viert? Terwijl klasgenoten de ontketening en de toekomst verwelkomen, ziet Charlie Lewis donkere wolken samenpakken.

Niettemin is het ook het begin van een boek dat door de titel al iets hoopgevends verraadt: er komt een eerste liefde. Al moet het geluk niet overschat worden. In het Engels heet het boek Sweet Sorrow – zoete smart.

Eerste liefde verschijnt op 10 juli bij Meulenhoff.