Kort geding

Rechter staat gebruik van biomassa toe in kolencentrales

Kolencentrales mogen houtsnippers (‘biomassa’) blijven verstoken, ook al is nog niet alles geregeld rond de duurzaamheidseisen, zo heeft de rechter donderdag geoordeeld in een door Greenpeace aangespannen kort geding . De milieuorganisatie wilde de centrales daarmee dwingen alleen nog hout met het FSC-keurmerk mee te stoken. Vier kolencentrales stoken houtsnippers mee of willen daar dit jaar mee beginnen. Daarvoor is 3,6 miljard euro subsidie toegezegd, op voorwaarde dat het bosbeheer duurzaam gebeurt. De wettelijke eisen daarvoor zijn door de energiebedrijven en de milieuorganisaties bepaald. Over aanvullende ‘bovenwettelijke’ eisen, zoals rechten van inheemse volkeren, worden ze het echter niet eens. Volgens de rechter heeft Greenpeace „ten onrechte” de geschillenprocedure niet doorlopen. (NRC)