Kabinet: Schiphol mag groeien binnen grenzen geluidshinder

Schiphol mag vanaf 2021 verder groeien, al is dit gebonden aan voorwaarden wat betreft geluidshinder. Volgens het kabinet is er sprake van een "trendbreuk”.

Drukte in de vertrekhal van luchthaven Schiphol tijdens het begin van de zomervakantie.
Drukte in de vertrekhal van luchthaven Schiphol tijdens het begin van de zomervakantie. Foto Remko de Waal/ANP

Schiphol mag vanaf 2021 verder groeien, maar alleen onder specifieke voorwaarden. Voordat er vluchten bij komen, moet de luchtvaartsector aantonen dat de hinder voor omwonenden is afgenomen. Het aantal nachtvluchten moet sowieso omlaag.

Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) vrijdagmiddag bekend gemaakt. Van Nieuwenhuizen spreekt van een „trendbreuk”. „We gaan het andersom doen: eerst zien, dan geloven. Schiphol zal ieder stapje groei eerst moeten verdienen.”

Het kabinet stemt in met dit voorstel voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. Tot en met 2020 geldt een limiet van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar. Die grens is al bereikt. In de jaren vanaf 2021 kan dat aantal groeien tot maximaal 540.000, afhankelijk van wat de sector aan hinderbeperking realiseert.

Van Nieuwenhuizen koppelt geen jaar aan de grens van 540.000. „We kijken nu niet verder dan 540.000, dat is binnen het huidige concept van Schiphol het maximale aantal vluchten dat veilig uit te voeren is.” Voor de lange termijn volgt later dit jaar de Luchtvaartnota. Daarbij wil ze dezelfde benadering volgen.

Hinder per jaar meten

De nieuwe aanpak komt er op neer dat jaarlijks wordt bekeken hoeveel hinderbeperking de luchtvaart heeft gerealiseerd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van vlootvernieuwing en door schonere en stillere vliegtuigen. Van Nieuwenhuizen noemde ook een vast rustmoment voor omwonenden, of meer geld voor woningisolatie. De meest voor de hand liggende optie is reductie van het aantal nachtvluchten: nu zijn dat er 32.000 per jaar. „Die moeten dan niet naar de randen van de nacht, want dan is het voordeel te beperkt.”

Tegenover zulke maatregelen staat de mogelijkheid om het aantal vluchten te laten groeien, waarbij per saldo de hinder moet afnemen. Van Nieuwenhuizen wilde op de persconferentie niet ingaan op de praktische uitvoering van deze ruil. Zo wilde ze niet zeggen hoeveel dagvluchten tegenover een geschrapte nachtvlucht staan. „Daar is geen blauwdruk voor, dat moeten we juist uitwerken in overleg met alle betrokkenen.”

De komende tijd wil Van Nieuwenhuizen in gesprek met bewoners, milieubeweging, overheden en sector.

Milieubeweging wil krimp

Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn kritisch in een gezamenlijke reactie: „Als de minister echt de leefomgeving, gezondheid en het klimaat belangrijk vindt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol. Het probleem moet bij de bron worden aangepakt. En dat betekent minder vluchten, niet meer.” De milieuorganisaties verwachten dat als geluidshinder wordt gemeten in plaats van berekend, het aantal mensen met overlast met 50.000 toeneemt.

In een telefonische toelichting toont Schiphol-topman Dick Benschop zich tevreden. „Ik vind het heel positief dat het kabinet dit besluit heeft genomen. Ik herken me in de balans die het kabinet nastreeft. We willen het economisch belang van Nederland dienen, daar is gematigde groei voor nodig.” Volgens Benschop hoeft de hinderbeperking niet vooraf te worden aangetoond. „Zo interpreteer ik het besluit niet. We moeten jaarlijks vooraf laten zien wat we in dat jaar gaan bereiken aan minder hinder, en krijgen dan de groei die daarbij hoort. Bij een andere volgorde is groei vanaf 2021 niet mogelijk.”