Collegevorming

Ook in Flevoland valt FVD buiten het provinciebestuur

Na drieënhalve maand formeren heeft Flevoland als elfde provincie een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Dat bestaat de komende vier jaar uit de VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Forum voor Democratie (FVD), sinds maart de grootste partij in Provinciale Staten van Flevoland, belandt buiten het college. Flevoland was een van de drie provincies waar FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart de grootste werd. Daarop werd geprobeerd een vijfpartijencoalitie te vormen met FVD, VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. Dat leek te lukken, totdat de PvdA zich half april terugtrok nadat de achterban zich kritisch had uitgelaten. FVD levert vooralsnog alleen in Limburg een gedeputeerde. Zuid-Holland is nu nog de enige provincie zonder nieuw dagelijks bestuur. (NRC)