Brieven

Brieven nrc.next 5/7/2019

Emancipatie

Miezeren is noodzakelijk

Louise O. Fresco schrijft in haar column Erken dat de weg naar de top niet recht is (1/7) dat de belangrijkste reden voor het aanhoudende „miezeren over het achterblijvend aantal vrouwen in leiderschapsposities” is dat meer vrouwen aan de top nodig zijn voor verbetering binnen organisaties zelf. Ik vraag me af wie deze reden nog meer zou noemen; de promovenda die zich niet veilig voelt, de vrouwelijke werknemer die door haar mannelijke managers telkens wordt gepasseerd voor een promotie, of de mannelijk commissaris die, hoewel een vrouw zijn organisatie ten goede zou komen, toch een man aanneemt.

De strijd tegen ongelijkheid is geen business case. Deze situatie is veroorzaakt door seksisme, en veroorzaakt seksisme. Streven naar een milieu waarin vrouwen dezelfde kansen hebben, lijkt mij reden genoeg om te ‘miezeren’.

EU-regering

Europa poldert niet

Het komt mij voor, dat er maar weinig handjeklap in Europa werd beoefend (Het polderen in de EU werd toch weer handjeklap, 3/7). Immers, Mevrouw Von der Leyen is voorstander van een duidelijk samenwerkend Europa. Meer een Verenigde Staten van Europa. Van de heer Timmermans heb ik begrepen dat hij zo’n nauwe samenwerking juist wil voorkomen. Een groot verschil in inzicht voor de toekomst van Europa. De EU-regering kiest voor meer verantwoordelijkheden. Dus geen handjeklap maar een duidelijk signaal waar Europa naartoe moet. De heer Timmermans moet naar mijn inzicht zijn gedachten hierover aanpassen. Er wordt in Europa niet gepolderd.

Migranten

Helpen is nooit strafbaar

Als onze regering daadwerkelijk het besluit neemt om het redden van migranten op zee strafbaar te stellen, betekent dat het definitieve morele failliet van de Nederlandse overheid (Plan om redden van migranten op zee strafbaar te stellen splijt coalitie, 4/7). Nog los van het feit dat migranten niet ‘illegaal’ kunnen zijn voor ze überhaupt ergens aankomen, mag hulpverlening – aan wie, waar, onder welke omstandigheden dan ook – nooit strafbaar gesteld worden. De dag dat het laten verdrinken van mensen tot officieel Nederlands beleid verheven wordt, is de dag dat mijn Nederlandse staatsburgerschap verandert in een schandvlek.

Klimaat

Iedereen moet betalen

There is no free lunch. Iedereen, ook burgers – direct via de belastingen of indirect via prijsverhogingen – zullen moeten meebetalen aan de kosten van de klimaatmaatregelen (Oppositie vreest kosten voor burger door klimaatakkoord, 4/7). Kosten die bijna zeker nog gaan stijgen als blijkt dat deze maatregelen niet genoeg zijn. Aan de regering de plicht te zorgen voor een eerlijke verdeling.

Disney

Te lang preuts gebleven?

Disney verwijdert grap over oneerbaar voorstel aan Barbies uit ‘Toy Story 2’ (4/7), omdat het in het huidige tijdperk „niet meer gewenst” is. Dus de casting couch-praktijken zijn pas sinds en door #MeToo en Weinstein ‘omstreden’? Het leek mij al ruim voor die tijd veel erger dan dat, maar misschien was ik tot 2017 gewoon onnodig verlegen?

Taalverloedering

Spitzen’ is gewoon ‘top’

Het is bekend dat veel Nederlanders slordig met hun taal omgaan. Voorbeelden te over van luie vertalingen. Maar dat blijkbaar niemand in staat is het Duitse Spitzenkandidaat met ‘topkandidaat’ te vertalen, een kandidaat die in de Europese ‘top’ zou moeten plaatsnemen, is een treurig teken van tanend taalbewustzijn (Voordracht Von der Leyen is gevoelig verlies voor europarlement, 3/7).

Correcties/anvullingen

Zuid-Afrikaan

In de rubriek Zap (3/7, p. C9), Wimbledon is heerlijke slow-tv, staat dat tennisser Lloyd Harris uit Australië komt. Hij is echter Zuid-Afrikaan.