Vooral jonge Joden in Europa ervaren antisemitisme

Europees onderzoek Vier op de vijf Joden onder de 34 jaar zeggen dat Jodenhaat de afgelopen vijf jaar is toegenomen.

Demonstratie van een Joodse actiegroep bij de kathedraal in Berlijn, april 2018.
Demonstratie van een Joodse actiegroep bij de kathedraal in Berlijn, april 2018.

Bijna de helft (44 procent) van de Europese Joden onder de 34 jaar heeft het afgelopen jaar te maken gehad met antisemitisme. Vier op de vijf Joden in die leeftijdsgroep zien antisemitisme in Europese landen en denkt dat zulke Jodenhaat de afgelopen vijf jaar is toegenomen. 40 procent zegt zelfs nagedacht te hebben over emigratie vanwege antisemitisme.

Dat blijkt uit onderzoek van het Europese Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). Voor het onderzoek werden 2.700 Joden tussen de 16 en 34 jaar uit 12 Europese landen, waaronder Nederland, ondervraagd over antisemitisme in Europa. Opmerkelijk is dat zij meer dan oudere groepen, zoals 60-plussers, antisemitisme ervaren – een groep van vergelijkbare omvang werd geïnterviewd om te kunnen vergelijken met jongere generaties. Van die groep ouderen zegt 12 procent te maken gehad te hebben met antisemitische intimidatie.

Lees ook: Joden voelen zich steeds onveiliger in Europa

Uit zorg voor hun veiligheid draagt 45 procent van de jonge Europese Joden in het openbaar geen symbolen waarmee ze als Joods te onderscheiden zijn, zoals keppeltjes. De helft vindt dat hun overheid te weinig doet om hen te beschermen tegen antisemitisme. Vier op de tien heeft mede daarom nagedacht over emigratie, een derde van hen maakt zelfs concrete plannen daarvoor.

Vooral online zou antisemitisme welig tieren: 90 procent van de ondervraagden noemt sociale media de plaats waar antisemitisme veel voorkomt. Ook in media (70 procent), op straat (eveneens 70 procent) en de politiek (69 procent) zien de ondervraagden antisemitisme op problematische wijze voorkomen, aldus het onderzoek.

Achtergrond daders

De daders van zulk antisemitisme hebben verschillende achtergronden, blijkt uit het rapport – dat daarmee bestaand onderzoek naar antisemitisme ondersteunt. Ze komen vooral uit rechts- en links-extremistische en islamitische hoek. Bij intimidatie identificeren de slachtoffers de daders in een derde van de gevallen als islamitisch; bij antisemitische geweldsincidenten zou die groep in 59 procent van de gevallen dader zijn, gevolg door links- en daarna rechts-extremisten.

De ondervraagden noemen ook racisme en toenemende intolerantie tegen moslims als problemen in hun landen.