Slachtofferhulp wil dat rechter hoogte van smartengeld motiveert

Nu zegt de rechter alleen hoeveel smartengeld redelijk is. Slachtofferhulp wil ook weten waarom.

Een beeld van Vrouwe Justitia in Rotterdam.
Een beeld van Vrouwe Justitia in Rotterdam. Foto Roos Koole/ANP

Slachtofferhulp wil dat rechters gaan motiveren waarom ze een bepaald bedrag aan smartengeld toewijzen. Dat gebeurt nu niet. De hoogte van schadevergoedingen bij vergelijkbare misdrijven verschilt sterk van rechtbank tot rechtbank. „We kunnen niet verklaren waarom dat is”, zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp na berichtgeving in het AD.

Bij smartengeld gaat het om financiële compensatie voor het psychische of fysieke leed van een slachtoffer: immateriële schade. In een rechtszaak moet een slachtoffer zelf zeggen op hoeveel geld hij of zij denkt recht te hebben. Dit kan bijvoorbeeld compensatie zijn voor gemist werk, maar ook minder tastbare claims kunnen opgaan, zoals psychische schade.

„Wij komen met een enorm dossier over waarom een bedrag zo hoog of laag zou moeten zijn”, zegt persvoorlichter Jytte Reichert van Slachtofferhulp. „Nu zeggen rechters alleen: wij vinden het redelijk of billijk, of niet. Dat is dan het enige wat ze erover vertellen. Wij vinden dat te weinig, we willen weten waarom.”

Hoewel iedere strafzaak zijn eigen bijzonderheden kent, zijn er wel overeenkomsten wat betreft de delicten waardoor ze vergelijkbaar zijn. „En we zien dat bij gelijksoortige zaken de verschillen in smartengeld heel erg groot zijn”, zegt Reichtert.

Slachtofferhulp heeft nog een probleem met het smartengeld: hoewel er geen maximumbedrag is vastgesteld, zijn de bedragen de afgelopen decennia niet gegroeid. „Er heeft geen inflatiecorrectie plaatsgevonden over de jaren. Dat vinden wij vreemd. Stel dat je door een ernstig misdrijf heel veel niet meer kan. De levenskosten gaan omhoog, dus dan moeten de bedragen ook omhoog om het te kunnen betalen.”