Onderwijs

Kritiek van vakverenigingen op geheel nieuw schoolcurriculum

Onderwijs

Vakinhoudelijke verenigingen van leraren hebben fundamentele kritiek op belangrijke onderdelen van Curriculum.nu, het plan voor vernieuwing van de lesinhoud van het primair en voortgezet onderwijs. „Veel details zijn nog niet goed doordacht”, zegt Ebrina Smallegange, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. „De samenhang met andere leergebieden doet geforceerd aan”, is de reactie van Levende Talen. Na een nationale brainstorm van vier jaar is dit voorstel, onder de naam Curriculum.nu, in zijn laatste fase.

Onderwijsvernieuwing Binnenland, pagina 10-11