Beurssector tegen strenge meldplicht

Kabinetsplan Minister Hoekstra wil bedrijven beter beschermen tegen activistische aandeelhouders. Maar er is breed verzet vanuit de sector tegen het voorstel.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wil dat beleggers met grote aandelenpakketten hun belangen eerder openbaar maken.
Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wil dat beleggers met grote aandelenpakketten hun belangen eerder openbaar maken. Foto Ed Telling

Grote Nederlandse en buitenlandse beleggers, effectenbeurs Euronext en de financiële toezichthouder AFM maken gehakt van een kabinetsplan dat beursgenoteerde ondernemingen moet helpen tegen activistische beleggers die bedrijven op de korrel nemen. Dat blijkt uit hun reacties op de consultatie van het kabinetsplan, die donderdag is afgesloten.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) stelt voor dat beleggers met grote aandelenpakketten hun belangen eerder openbaar maken. Een belegger die nu meer dan 3 procent van de aandelen in een beursfonds verwerft, of juist aandelen verkoopt, waardoor hij onder die grens komt, moet dat terstond melden bij toezichthouder AFM. Het kabinet wil die grens naar 2 procent verlagen.

Met die informatie zijn beursgenoteerde bedrijven eerder in staat maatregelen te treffen tegen activistische beleggers die wijzigingen in het ondernemingsbeleid willen afdwingen, zoals het vertrek van topmanagers of verkoop van dochterbedrijven.

Nasleep

Het plan, dat in het regeerakkoord stond, ontstond in de nasleep van conflicten vann AkzoNobel en Unilever met opdringerige aandeelhouders. Het idee van het kabinet is dat bedrijven zichzelf eerder kunnen verdedigen als zij weten dat activisten grote aandelenpakketten kopen.

Maar zowel de beleggers, beursbedrijf Euronext als de AFM vinden dat het kabinet hiermee de plank misslaat. Lobbygroep Eumedion van grote vermogensbeheerders (banken, pensioenfondsen) heeft het kabinet gevraagd het voorstel terug te nemen. De extra meldingen leveren geen nieuwe relevante informatie op, aldus Eumedion, maar wel extra administratieve lasten. Ook hebben bedrijven al andere mogelijkheden om de identiteit van hun grote beleggers te achterhalen, stelt Eumedion.

Voor de „constructieve dialoog” tussen beleggers en bedrijven die minister Hoekstra (CDA) beoogt, zijn bovendien al voorzieningen aanwezig, stelt Euronext. Voor welk probleem is deze verlaging van de meldingsgrens een oplossing? Zo vraagt het beursbedrijf.

Lees ook: Kabinet wil strengere meldplicht voor aandeelhouders

VNO-NCW ziet wel voordelen in de eerdere melding, zodat bedrijven niet zo snel verrast worden door activisten. Tegelijk wijst de werkgeversorganisatie, net als de tegenstanders van het plan, op de uitzonderingspositie die Nederland met deze maatregelen zou kiezen binnen Europa.

Op Europees niveau ligt de meldingsgrens bij 5 procent. Nederland heeft dat eerder al naar 3 procent verlaagd.

Een verdere verlaging „is een opmaat naar meer fragmentatie binnen Europa”, klaagt toezichthouder AFM, die de bestaande meldingswet uitvoert. „Het staat haaks op het streven naar geharmoniseerde internationale regelgeving en de kapitaalmarktunie.”

Het Verbond van Verzekeraars, die ook grote beleggers op de beurs vertegenwoordigt, vreest „negatieve effecten” op de Nederlandse kapitaalmarkt „als buitenlandse investeerders hierdoor afzien van het investeren in Nederlandse beursvennootschappen.”

Meer meldingen

Verder zijn er ook ernstige bezwaren tegen de extra lasten door toename van het aantal meldingen. Het ministerie van Financiën schat dat er bovenop de huidige 7.500 meldingen nog eens 4.500 zullen komen. Toezichthouder AFM vraagt het kabinet dan ook af te zien van het voorstel.

Eumedion zet ook vraagtekens bij de raming van Financiën. Bij de verlaging van de meldingsgrens van 5 procent naar 3 procent, verwachtte het ministerie 300 extra meldingen. Het werden er ruim tien keer zo veel: 3.500.