Sierteeltsector: duurzamer werken en hogere lonen in Afrika en Zuid-Amerika

De Nederlandse sierteeltsector heeft afspraken gemaakt over het verantwoord telen en verhandelen van bloemen en planten in het buitenland. Nederlandse telers importeren veel bloemen uit landen in Afrika en Zuid-Amerika, waar meer gif gebruikt wordt en arbeidsomstandigheden slechter zijn.

In een dinsdag ondertekend convenant staan afspraken over een eerlijker loon voor arbeiders in landen als Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Vanaf april volgend jaar moeten de lonen minstens gelijk zijn aan de armoedegrens, door de Verenigde Naties vastgesteld op omgerekend zo’n 1,68 euro per dag. Daarna moet het salaris verder stijgen naar een leefbaar niveau. Ook zal de sierteeltsector onderzoek doen naar de milieubelasting van de bloementeelt. Binnen drie jaar moet de milieubelasting door gebruik van pesticiden dalen en moeten zulke middelen veiliger gebruikt worden door telers.

Het convenant wordt ondertekend door veredelaars, producenten, supermarkten als Albert Heijn, vakbond FNV, brancheverenigingen en ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Hivos. (NRC)