Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen

Ledenraadpleging De natuurorganisatie wil alleen nog meewerken aan bomenkap als elke boom wordt gecompenseerd.

Bomenkap rondom Groesbeek om de biodiversiteit in de bossen te herstellen en ruimte te geven voor andere soorten flora en fauna.
Bomenkap rondom Groesbeek om de biodiversiteit in de bossen te herstellen en ruimte te geven voor andere soorten flora en fauna. Foto Flip Franssen

Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen. Na een omvangrijke raadpleging onder de eigen leden komt de natuurorganisatie tot het besluit alléén nog mee te werken aan het kappen van bomen bij het herstel van open landschappen „als iedere boom gecompenseerd wordt”, aldus een verklaring.

Als er toch gekapt moet worden, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een productiebos in een natuurlijk bos, dan zal dit nooit meer dan een halve hectare tegelijk zijn. Nu is dat nog maximaal twee hectare per keer.

Ook wil Natuurmonumenten eerst kijken naar alternatieven en meer rekening houden met omwonenden. Een „pas op de plaats” maakt Natuurmonumenten met een bestaand plan om dertig hectare bos te kappen op de Sallandse Heuvelrug. Doel daarvan was heidevelden te verbinden met bloemrijke akkers, maar de organisatie gaat nu eerst bekijken of dat doel met minder bomenkap óók behaald kan worden.

Lees ook: Een ‘gaatje in het bos’ en de grove den keert terug

Extra bossen

Natuurmonumenten gaat zich sterk maken voor de aanplant van extra bossen, „met tienduizenden hectaren”. Ook wil Natuurmonumenten meer dood hout achterlaten in het bos, en minder hout verkopen.

„Op dit moment vormen de netto opbrengsten uit houtverkoop 0,4 procent van de inkomsten van Natuurmonumenten en dat aandeel zal in de toekomst verder dalen”, aldus de verklaring. Aan het verkopen van haardhout aan particulieren komt eveneens een einde.

Een grote meerderheid van de leden van Natuurmonumenten heeft volgens de raadpleging moeite met het kappen van laanbomen. Daarom gaat de organisatie voortaan niet hele lanen vernieuwen, maar alleen zieke of dode bomen weghalen; er zullen daardoor meer ‘gaten’ ontstaan.