Frankrijk

Zorg comapatiënt weer stopgezet

Artsen in Reims hebben opnieuw de behandeling stopgezet van de sinds 2008 in vegetatieve toestand verkerende patiënt Vincent Lambert. In overleg met zijn vrouw is eind mei ook al een levenseindeprocedure ingezet. Voeding en vochttoevoer waren verminderd en hij kreeg zware sedatiemiddelen toegediend. Enkele uren later oordeelde het beroepshof in Parijs, na tussenkomst van de moeder, dat de behandeling hervat moest worden zolang zij zich niet had kunnen uitspreken bij een VN-commissie. Het Hof van Cassatie verklaarde die uitspraak van het Parijse hof vrijdag nietig, waarna de artsen de zorg hervatten. (NRC)