Femke Halsema: sluiting Amsterdamse Wallen is een optie

Burgemeester Femke Halsema heeft vier scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd, waarvan sluiting van alle ramen op de Wallen er één is.

Burgemeester Halsema gaat in gesprek met betrokkenen over een nieuw prostitutiebeleid.
Burgemeester Halsema gaat in gesprek met betrokkenen over een nieuw prostitutiebeleid. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

De raamprostitutie op de Wallen moet anders. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft daarom vier scenario’s aan de gemeenteraad voorgelegd voor een nieuw prostitutiebeleid. De meest vergaande optie is sluiting van de ramen op de Wallen.

Het nieuwe beleid zal hoe dan ook moeten zorgen voor meer veiligheid en minder criminaliteit en overlast in de binnenstad. De belangen van de sekswerkers moeten in het nieuwe beleid vooropstaan. Zo moet het beleid de mensenrechten waarborgen en mensenhandel tegengaan. Volgens de gemeente zien meer en meer toeristen de sekswerkers achter de ramen „als slechts een attractie om te bekijken”. Dit gaat vaak gepaard met veel overlast, criminaliteit, excessief drank- en drugsgebruik, vechtpartijen en rotzooi op straat.

Halsema kwam eind vorig jaar al met een serie maatregelen, waaronder een alcoholverbod op straat, strengere sluitingstijden van horeca op de Wallen en een verbod op groepsrondleidingen. Ook sloot de gemeente de laatste jaren al ramen en coffeeshops in de Amsterdamse binnenstad, maar de overlast is er niet minder op geworden. Al tien jaar probeert de gemeente de overlast op de Wallen aan te pakken, maar zowel de Amsterdamse Rekenkamer als de gemeentelijke Ombudsman concludeerden dat die aanpak is mislukt.

Vier scenario’s

Na overleg met sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche komt Halsema daarom nu met vier nieuwe scenario’s. Een van de opties is dat de gordijnen van de ramen dichtgaan zodat sekswerkers en hun werkplekken niet meer zichtbaar zijn vanaf de straat. Een tweede mogelijkheid is dat een deel van de ramen op de Wallen wordt gesloten. Mogelijk worden er op een andere plek in Amsterdam dan nieuwe werkplekken voor de sekswerkers gecreëerd. De oprichting van een prostitutiehotel behoort daarbij tot de mogelijkheden.

Het derde en meest vergaande scenario is dat alle ramen in de binnenstad gesloten worden. Ook dan worden er nieuwe werkplekken gecreëerd, maar buiten het centrum. Momenteel zijn er 330 ramen op de Wallen en rond het Singel. Optie vier is dat dit aantal wordt uitgebreid. Dit zou echter kunnen betekenen dat het toerisme en de drukte juist toenemen, schrijft de burgemeester.

De vier mogelijkheden worden de komende tijd besproken in de gemeenteraad en de burgemeester gaat in gesprek met exploitanten van ramen, sekswerkers, omwonenden en anderen. Er worden twee inspraakavonden georganiseerd op 10 en 12 juli.