Brieven

Brieven

‘Puber moet kunnen stemmen bij lokale en provinciale verkiezingen’ (23/6). Als dat een gemeend advies is, dan pleit ik ook voor het verlagen van de leerplicht. Als men jongeren in staat acht genuanceerd over het stemrecht na te kunnen denken, verantwoord tot een keuze te komen, dan lijkt mij niets in de weg te staan om de leerplicht te verlagen naar zestien. Immers, zo luidt de argumentatie voor het verlagen van het stemrecht, het puberbrein is in staat om tot keuzes voor de lange termijn te kunnen komen. Dat staat haaks op het argument dat jongeren in de strijd gooien als zij geconfronteerd worden met het voorstel om de leerplicht te verlagen naar zestien. Het overgrote deel van de jongeren geeft aan dat het onverantwoord is om hun die vrijheid te geven. In hun ogen brengt dat de samenleving in gevaar, zij vrezen dat veel leeftijdgenoten kiezen voor vroegtijdig schoolverlaten omdat ze de consequenties niet overzien. Massaal stellen jongeren dat het de taak van de overheid is om hen tegen die verleiding te beschermen. Door hun stemrecht te geven, stelt men dat zij die verantwoordelijkheid dus wel moeten en kunnen nemen. Het stemrecht verlagen doet een appèl aan hun verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid waar zij nog niet aan toe zijn.


orthopedagoog werkzaam in het beroepsonderwijs