Vier medewerkers defensie weg na onderzoeken naar extremisme

De MIVD heeft in de afgelopen jaren naar zeker 21 gevallen van mogelijk extremisme binnen defensie gekeken. Meestal ging het om radicaal-rechts.

Archiefbeeld. Volgens het ministerie van Defensie is er geen reden om ervan uit te gaan dat sprake is van terrorisme of andere strafbare feiten.
Archiefbeeld. Volgens het ministerie van Defensie is er geen reden om ervan uit te gaan dat sprake is van terrorisme of andere strafbare feiten. Foto Jerry Lampen/ANP

Zeker vier defensiemedewerkers die in verband werden gebracht met extremistisch gedachtegoed zijn in de afgelopen vijf jaar vertrokken of ontslagen. Dat bevestigt het ministerie van Defensie dinsdag na berichtgeving van de Volkskrant. In totaal deed de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 21 keer onderzoek naar extremisme binnen de krijgsmacht. Daarbij ging het in de meeste gevallen om rechts-extremisme.

Het ministerie van Defensie heeft naar aanleiding van vragen van de Volkskrant een lijst verstrekt met onderzoeken naar extremisme die zijn afgerond. Over lopende zaken wil de MIVD niets zeggen.

Minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) schreef in januari al aan de Tweede Kamer dat de MIVD de laatste jaren geen aanleiding heeft gevonden om te vermoeden dat rechts-extremisten binnen de krijgsmacht netwerken vormden of zich bezighielden met terroristische activiteiten. Volgens de Volkskrant lijkt er ook in de onderzoeken waarover de krant dinsdag bericht meestal geen sprake van strafbare feiten.

Militairen en enkele burgers

De medewerkers die de krijgsmacht hebben (moeten) verlaten, waren in verschillende hoedanigheden actief bij defensie. Het gaat om twee militairen, een reservist en een inhuurkracht die als burger werkte. Ze waren onderwerp van onderzoek vanwege de kringen waarin ze zich begaven of de manier waarop ze zich gedragen hebben. Zo werd vorig jaar een militair ontslagen omdat hij volgens de MIVD foto’s op zijn telefoon had van extreem-rechtse uitingen op een kazerne. Twee van de vier onderzoeken werden voortijdig afgebroken na het vertrek van de medewerkers.

Naar jihadisme binnen defensie heeft de MIVD in de laatste jaren vijf onderzoeken afgerond schrijft de Volkskrant. Het ging daarbij onder meer om de sergeant Ahmed M., van wie in 2015 bekend werd dat hij zich waarschijnlijk bij IS had aangesloten, maar ook om een militair met een relatie in uitzendgebied. Van hem of haar werd gevreesd voor mogelijke jihadistische beïnvloeding.

In één geval werd gekeken of sprake was van extreem-linkse sympathieën. Het ging daarbij om een medewerker van de Koninklijke Marechaussee. In die zaak zijn geen vervolgstappen genomen, omdat de medewerker „eerder (links-)activistische dan extremistische” denkbeelden heeft. Er bleek geen reden te zijn om aan te nemen dat de medewerker de wet zou overtreden, blijkt uit het overzicht van de meldingen dat het ministerie heeft verstrekt.