‘Studenten profiteren niet van vermogen universiteiten’

Dat zei Rob Jetten (D66) tegen studenten.

De aanleiding

In een speech omschreef D66-fractievoorzitter Jetten afgelopen zatgerdag universiteitsbesturen als „de trotse bezitters van honderden miljoenen eigen vermogen, opgebracht door belastingbetalers, dat niet ten goede komt aan studenten en docenten. Ik vraag u: haal het geld van de plank!” Op Twitter roerden rectores magnifici zich. Carel Stolker, van de Universiteit van Leiden, schreef: „Het is ook tamelijk kwetsend voor bestuurders (en goddorie onze toezichthouders!) die het financieel netjes willen doen.”

Waar is het op gebaseerd

D66 verwijst naar het rapport van de commissie onder leiding van Martin van Rijn, die onderzoek deed naar de bekostiging van universiteiten en hogescholen. En naar documenten van de Vereniging van Universiteiten, de Onderwijsinspectie, een Kamerbrief en een onderzoek van de Onderwijsraad. Nergens staan concrete bedragen. De constatering is dat de solvabiliteit in orde is en dat universiteiten veilig begroten.

En, klopt het?

Solvabiliteit is vermogen dat ook in gebouwen en apparatuur geïnvesteerd is. Maar het zegt niks over hoeveel geld universiteiten op de planken hebben liggen, zegt Alexandra Vennekens, onderzoeker bij het Rathenau Instituut, een organisatie die onderzoek doet naar de impact van wetenschap.

Daarvoor is inzicht nodig in de liquiditeit: het geld dat meteen uitgegeven kan worden.

De commissie-Van Rijn schrijft: „Ondanks de hoge solvabiliteit van universiteiten blijkt het lastig te bepalen wat nu echt de vrije bestedingsruimte is.”

Conclusie

Er is geen onderzoek beschikbaar naar de reserves van universiteiten, waarin de langetermijninvesteringen ook zijn meegenomen.

We beoordelen de bewering dat universiteiten honderden miljoenen euro’s op de plank hebben liggen daarom als ongefundeerd.