Nederlandse sierteeltsector maakt afspraken voor beter loon in importlanden

Nederland haalt veel bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika. Daar moet meer aandacht komen voor eerlijker loon en het milieu, spraken de sierteeltsector en de overheid af.

Een bloemteler in Ethiopië.
Een bloemteler in Ethiopië. Foto Petterik Wiggers/Hollandse Hoogte

De Nederlandse sierteeltsector heeft dinsdag afspraken gemaakt over het verantwoord telen en verhandelen van bloemen en planten in het buitenland. Nederlandse telers importeren veel bloemen uit landen in Afrika en Zuid-Amerika, waar meer gif gebruikt wordt en arbeidsomstandigheden slechter zijn.

Nederlandse bedrijven, die jaarlijks voor zo’n 6 miljard euro aan bloemen en planten exporteren, hebben in het convenant afspraken gemaakt over thema’s als een eerlijker loon voor arbeiders in landen als Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia, waar soms geen wettelijk minimumloon bestaat. Vanaf april volgend jaar moeten de lonen voor de telers in zulke landen minstens gelijk zijn aan de armoedegrens, door de Verenigde Naties vastgesteld op omgerekend zo’n 1,68 euro per dag. Daarna moet het salaris verder stijgen naar een leefbaar niveau.

De sierteeltsector kwam ook overeen om onderzoek te doen naar de milieubelasting van de bloementeelt. Binnen drie jaar moet de milieubelasting door gebruik van pesticiden dalen en moeten zulke middelen veiliger gebruikt worden door telers, bijvoorbeeld door betere naleving van veiligheidsvoorschriften.

‘Eerste stap’

Het convenant wordt ondertekend door veredelaars, producenten, supermarkten als Albert Heijn, vakbond FNV, brancheverenigingen en ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie Hivos. Ook de Nederlandse overheid tekende. De Sociaal-Economische Raad begeleidde de gesprekken over het convenant.

Stichting Max Havelaaar, dat in Nederland het internationale Fairtrade-keurmerk vertegenwoordigt, tekende de afspraken niet. „Fairtrade gaat in de praktijk op vele aspecten verder dan het convenant.” Wel tekende Max Havelaar een steunverklaring „om deze eerste stap te verwelkomen en verdere stappen van de sierteeltsector aan te moedigen”.

Ministers

Ministers Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) tekenen het convenant dinsdagmiddag in Naaldwijk namens de Nederlandse overheid.

Volgens Schouten zijn bloemen uit Nederland „bekend tot in alle hoeken van de wereld”. Circa zeshonderd Nederlandse handelsbedrijven in de sierteelt zijn internationaal actief. Schouten: „Dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Met dit convenant wil de Nederlandse sierteeltsector geïntegreerde gewasbescherming en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stimuleren.”