Kabinet: leraar moet makkelijker van schoolsoort kunnen wisselen

Onderwijs Makkelijker overstappen naar een ander schooltype en lesgeven in meerdere vakken moet het vak van leerkracht aantrekkelijker maken. De sector zelf is kritisch.

Leraren zouden als het aan het kabinet ligt straks in meerdere vakken les mogen geven.
Leraren zouden als het aan het kabinet ligt straks in meerdere vakken les mogen geven. Foto iStock

Leraren moeten in de toekomst makkelijker tussen schoolsoorten kunnen switchen, zoals van mbo naar vmbo. Ook moeten ze meerdere vakken in één bevoegdheid kunnen combineren. Lerarenopleidingen moeten „een brede basis van pedagogiek en didactiek” aanbieden om dat mogelijk te maken. Dat schrijven de ministers van onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze nemen het controversiële advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad als leidraad. De raad ziet multi-inzetbaarheid van leraren als oplossing voor het groeiende lerarentekort.

Lees ook: Lesgeven in twee vakken tegelijk

De ministers zien ‘mobiliteit’ „niet per definitie als oplossing voor de lerarentekorten”, schrijven ze, maar als onderdeel van de aantrekkelijkheid van het beroep. Er moet structureel ruimte komen voor „loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren”.

Op het advies van de Onderwijsraad kwam veel kritiek vanuit de onderwijssector. In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb), waaraan 6.300 leraren uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs deelnamen, zei driekwart dat er geen brede pedagogische basis voor alle leeftijden bestaat. Didactiek kan volgens leraren niet los worden gezien van de vakinhoud.

Nieuw stelsel

Toch willen de ministers in de bekwaamheidseisen „een herkenbaar algemeen deel van vak- en sectoroverstijgende pedagogische en didactische vaardigheden definiëren”.

De ministers verwachten eind 2019 de resultaten van een onderzoek naar verschillende mogelijkheden voor een nieuw stelsel. Eind van 2020 moet het ontwerp er zijn. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen noemt dat in een reactie op de website „veel te kort dag”. Ook stelt ze dat „de nieuwe structuur van bevoegdheden vooral een oplossing is voor de werkgevers, die hun personeel dan flexibeler kunnen inzetten”.

Op dit moment wordt ook nagedacht over een grootscheepse herziening van de inhoud van het vakkenpakket op de basisschool en middelbare school, onder de naam ‘curriculum.nu’.

Lees ook: De docent herkent zijn vak niet meer

Aan het eind van dit jaar moet duidelijk zijn hoe dat nieuwe vakkenpakket eruit komt te zien.