Opinie

En of

Een broertje of een zusje. Onze kleinzoons van 8 en 6 wilden wel heel graag dat het een broertje zou worden. Maar ze waren goed geprogrammeerd door de ouders: „een broertje of een zusje”. Kort na de bevalling hadden ze meteen met eigen ogen geconstateerd, dat hun wens in vervulling was gegaan. Toch floepte het er bij de oudste spontaan uit, toen we die avond bij de frietzaak stonden: „Ik heb een broertje of een zusje gekregen!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl