Defensie en vakbonden zijn het eens over nieuwe cao

Defensie Na ruim negen maanden van moeizame onderhandelingen krijgen militairen een nieuwe cao. Ook wordt een nieuw loongebouw ingericht.

Een oefening met tanks in het Duitse Bergen. De toeslagen die militairen krijgen voor oefeningen wordt fors verhoogd in de nieuwe cao.
Een oefening met tanks in het Duitse Bergen. De toeslagen die militairen krijgen voor oefeningen wordt fors verhoogd in de nieuwe cao. Foto Jerry Lampen/ANP

Het salaris van militairen en van burgers die bij defensie werken, gaat de komende twee jaar met 6,3 procent omhoog. Dat staat in een nieuwe cao waarover het ministerie van Defensie dinsdag een akkoord bereikte met de militaire vakbonden, na maanden van zeer moeizame en meermalen onderbroken onderhandelingen.

Volgens de vakbonden, die het onderhandelingsresultaat de komende dagen met een positief advies zullen voorleggen aan hun leden, heeft het kabinet meer geld uitgetrokken voor de cao dan het aanvankelijk van plan was. „Het heeft even geduurd, maar nu ligt er een fatsoenlijk resultaat waarmee voor de mensen echt een stevige stap vooruit wordt gezet”, zegt Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP. „Hopelijk leidt dit er ook toe dat meer mensen behouden blijven voor Defensie.”

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) zegt in een persbericht: „Dit is een inhoudelijk goed en stevig pakket nieuwe arbeidsvoorwaarden en dat is wat het Defensiepersoneel ook verdient.”

Lees ook Geeft Nederland nu wel of niet genoeg uit aan defensie?

Geen poencontract

De afgesproken loonsverhoging in de cao, die loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020, is ongeveer hetzelfde als wat het ministerie van Defensie eerder bood. De bonden eisten aanvankelijk 8 procent, omdat het inkomen van het defensiepersoneel volgens hen gerepareerd moest worden na decennia van bezuinigingen. Dat zat er niet in, omdat het kabinet geen trend wilde zetten met een ‘poencontract’ voor overheidspersoneel. Wel kwam extra geld op tafel om de inkomens op een andere manier te verbeteren, waardoor het defensiepersoneel er volgens de bonden per saldo toch op vooruit gaat.

Het meest in het oog springend is de verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93 procentpunt tot 8,33 procent van het jaarsalaris; hierdoor krijgen militairen en burger-werknemers een volledige dertiende maand. Daarnaast krijgen ze twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro bruto in 2019 en 2020, terwijl de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen wordt verdubbeld en de vaar- en oefentoelage wordt verhoogd met 20 procent.

Nieuw loongebouw

Dit jaar wordt ook begonnen met de inrichting van een nieuw loongebouw. Het huidige is nu ongeveer een eeuw oud. Met terugwerkende kracht komt vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor. „Dat is een extra stapje in de salarisschaal, dat grote groepen bij defensie echt meer geld oplevert”, zegt Snels.

De grootste doorbraak is misschien wel dat defensie nu per 1 januari 2019 een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, namelijk een middelloonregeling. Bij deze regeling, die in de rest van Nederland al jaren gangbaar is, wordt het pensioen gebaseerd op het gemiddelde van je inkomen in je werkzame leven.

Defensie werkte nog met een eindloonregeling, waarbij het pensioen is gebaseerd op het laatst genoten inkomen. Pogingen om dit als onrechtvaardig ervaren systeem te hervormen, sneuvelden steeds op het feit dat de bij de overgang naar een middelloonregeling een deel van de militairen een lager pensioen zou krijgen dan eerder gedacht. Die militairen krijgen nu een tegemoetkoming en een die volgens Snels „heel helder” is.

Ongenoegen

De onderhandelingen over een nieuwe cao hebben meer dan negen maanden geduurd. Het eerste akkoord werd op 4 oktober 2018 afgewezen door de leden van de vakbonden, die de loonsverhoging te mager vonden. Daarna werden de onderhandelingen hervat en weer afgebroken, tot groot ongenoegen van het personeel en van de Tweede Kamer. Nadat in april de onderhandelingen weer waren geklapt, begonnen in stilte weer gesprekken waarbij het kabinet meer geld op tafel legde. Die hebben dinsdag geresulteerd in een akkoord.