Podcast

De tank is terug

Na jaren van afwezigheid keert de tank terug in de Nederlandse landmacht

Tijdens de Koude Oorlog beschikte Nederland over bijna 1.000 tanks. Maar in 2011 verkochten we ons allerlaatste exemplaar, met de gedachte: die zijn niet langer nodig. De situatie in Europa is inmiddels flink veranderd. De tank, hét symbool van oorlog, is terug.

Presentatie: Thomas Rueb
Productie: Henk Ruigrok van der Werven
Montage: Jan Paul de Bondt

Correctie (2 juli 2019): In een eerdere versie van dit artikel werd per abuis gesproken van een bataljon van 1.000 tanks. Dat is onjuist, een bataljon bevat enkele tientallen voertuigen. Dit is inmiddels aangepast.