In het midden

Horizontaal: 1. Dat is niet __ 4. Valk die over Janus zong 7. De afschaffing hiervan wordt vandaag met Keti Koti herdacht 9. Alternatief voor God? 11. Op- en neergang 12. Uitbouw 13. Voedster in het rood 14. Eenheid 16. Na Dublin de grootste Ierse stad 19. Big __ 21. __ Blacc, zong Wake Me Up 22. Past voor recht of scheiding 24. ‘Restanten ingestorte brug __ opgeblazen’ 25. Kleur 27. Russo of Appel 28. Aan het tellen 29. Onontkoombare Bijbelse figuur 30. __ je Rot

Verticaal:1. Kopstukken 2. ‘iPhone-ontwerper Jony __ verlaat Apple’ 3. Installatie op het volleybalveld 4. Etensdamp op de weg 5. Draait op volle toeren 6. Stopt binnenkort om 20.00? 7. Maat van Moos 8. Transport over water 10. Afslijten 15. Dunnetjes 17. Deskundig gezelschap 18. Past na KNVB of gif 20. Rock of __, live-album van The Band 23. Centrale bank in de VS 26. Voor deze __ keer

Oplossing puzzel 28 juni: Horizontaal: 1. SIDES 4. EGGEN 9. TELE2 10. OBA 12. UMBRO 15. VLOKKEN 17. LEIEN 18. IE 23. AF 24. LENIE 25. LENSTRA 28. ZADEN 29. ULO 30. RANJA 31. SJAHS 32. SYRIË Verticaal: 1. STULP 2. DUBIO 3. STONE 4. ELVISFANS 5. GELEI 6. G2O 7. NOK 8. PAN 11. BEPPIE 13. MERKEL 14. RECES 16. KOREA 19. SARAH 20. ELZAS 21. UNDER 22. SENSE 25. LUW 26. NOS 27. TRA Oplossing: PROCESSIERUPS